Advanced Engineering 2019
Åbymässan
Göteborg, Sweden
27 - 28/03/2019

Our Exhibitors

Gleitmo

Gleitmo

C:19

43439 Kungsbacka
Sweden
www.gleitmo.se

Gleitmo är en kemteknisk industripartner – problemlösare och helhetsutvecklare. Vi fungerar som en teknisk brygga mellan produkter och kunder när det gäller specialsmörjmedel, släppmedel, lim, tätningsmedel och prototypmaterial. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med innovation företag inom främst fordonsindustrin, verkstadsindustrin samt plast- och kompositindustrin i Sverige och Norge.

Product news

  • .

    .