Om oss

Easyfairs = enkelt. Vår fokus ligger på enkelhet och tidseffektivitet.

Varför ”easy” i Easyfairs?

 • För besökare: vi gör det enkelt att registrera sig och planera sitt besök, att hitta produkter och leverantörer, att få en marknadsöverblick, se nya trender och innovationer, att nätverka med branschkollegor och framför allt att göra affärer.
 • För utställare: vi gör det enkelt att boka en monter, att ställa ut, att marknadsföra ditt deltagande, att nå kunder på plats och online – 365 dagar om året, att utveckla affärerna utomlands och beräkna avkastning på investeringen.
 • För branscher vi verkar i: vi gör det enkelt att öka kännedomen om branschen, att nätverka, skapa dialog och debatt, samt stärka känslan av gemenskap.

Som mässarrangör förutser Easyfairs de utmaningar du kan stå inför i framtiden, och ger dig verktygen och kunskapen som krävs för att lyckas. Vi gör vårt yttersta för att attrahera innovativa utställare, som erbjuder ett kreativt och underhållande innehåll, som för fram nya idéer, utmanar traditionella kunskaper och uppmuntrar till diskussion och delaktighet.

Evenemang i multiformat

På Easyfairs skräddarsyr vi mässor efter branschens behov.

Vi säkerställer att våra mässor blir framgångsrika genom att forma mässorna utifrån våra fyra hörnstenar: utbildning, affärsmöjligheter, nätverkande och underhållning.

Utifrån detta ramverk strävar vi efter att skapa framgångsrika mässor i bland annat följande format, allt-i-ett-paket (som inkluderar basbyggnation, monterhyra, möbler och marknadsföring), endast hyra av golvyta, där du själv utformar din monter, konferens med utställning (”confex”), stora möten, kongresser eller konferenser – möjligheterna är oänliga och flexibla för att bäst kunna möta marknadens behov.

Våra vinnande ”C-framgångsfaktorer” som mässarrangör

När vi genomför våra mässor utgår vi ifrån vad vi kallar ”Vinnande framgångsfaktorer”:

 • Concept, ett tydligt koncept som svarar på marknadens behov, med tydlig konkurrensanalys och med rätt vald plats och tidpunkt för evenemanget.
 • Commercialisation, en effektiv och smart kommersialisering av konceptet.
 • Communication, en välutformad kommunikationsplan och en attraktiv kampanj, som innefattar aktiviteter på sociala medier och gör det möjligt för oss att integrera med de samhällen där vi verkar, och bygga en relation med dem 365 dagar om året.
 • Content, ett starkt och innovativt innehåll och en bra besökarupplevelse.
 • Contribution, en välhanterad och hållbar kontribution, som identifierar ytterligare intäkter och potentiella besparingar, för att utveckla långsiktiga affärsplaner och förutse tillväxtmöjligheter.
 • Coordination, en väl planerad och genomförd mässa från början till slut. Att arrangera en lyckad mässa är en stor logistisk utmaning.
 • Champions, ett vinnarteam med rätt kompentens, tydliga roller och mål. Mässbranschen bygger på människor och möten, därför är det ytterst viktigt att kommunicera, ge feedback, vara flexibel och motivera teamen.
 • CSR (Corporate Social Responsability), en CSR-strategi för att utveckla hållbara koncept och minska våra miljöeffekter.
 • Creativity, vår viktigaste “framgångsfaktor” är kreativitet.  Det oväntade uppstår bara utanför komfortzonen, så vi testar alltid nya saker och tänker utanför boxen.

Det är det här som är utmärkande för oss, och gör det möjligt för oss att leverera framgångsrika mässor i alla branscher, vilket underlättar deltagandet och gör upplevelsen minnesvärd.