easyfairs

Partners

Mötesplatsens partners

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

SKL

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar är en ideell organisation med fler än 85 demokratiska och rikstäckande medlemsorganisationer. Syftet med vår verksamhet är att göra frågor om vår gemensamma säkerhet till hela folket angelägenhet. Vi arrangerar återkommande seminarier och i januari varje år bjuder vi in till vår Rikskonferens i Sälen där 350 särskilt inbjudna deltagare från hela samhället möts för att diskutera försvars- och 
säkerhetspolitik. Utöver vår konferensverksamhet genomför vi också över 400 utbildningar
 på 
gymnasieskolor, universitet och högskolor och med civilsamhällesaktörer och når genom
 
utbildningsverksamheten fler än 10 000 unga varje år i våra frågor.

Aktuell Säkerhet

Aktuell Säkerhet är tidningen för alla som vill göra säkrare affärer och är därför en säker informationskälla för säkerhetsansvariga inom såväl privat som statlig och kommunal sektor.