easyfairs
Nytt totalförsvar • Krisberedskap
Att värna demokrati & öppenhet
Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
28 - 29/11/2017

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

En allt mer osäker omvärld påverkar också oss i vår vardag och ställer till del nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. I närområdet prövas den europeiska gemenskapen av politisk oenighet, migrationsutmaningar och britternas val att lämna unionen. Nya ryska stormaktsambitioner tvingar oss att åter se till försvaret av våra gränser. Genom påverkanskampanjer och vilseledande information letar sig osäkerheter in i vårt samhälle som riskerar att bidra till minskad tillit och ökad polarisering. Det fruktansvärda attentatet den 7 april i Stockholm visade åter att terrorism dessvärre är ett hot som kan drabba också oss i Sverige.  I hanteringen visar vårt samhälle hur vi tillsammans kan möta också de svåraste prövningar. Hur vi står emot och hanterar kriser påverkar inte bara drabbade och inblandade aktörer utan i ett större perspektiv också förtroendet för vår demokrati. Därför är det särskilt viktigt att samlas för att tillsammans arbeta för ett säkrare Sverige.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete med dessa frågor. Under två intensiva dagar arrangeras drygt 40 aktuella seminarier och utställningen är fylld med företag, organisationer och föreningar. 

Mötesplats Samhällssäkerhet äger rum 28-29 november på Kistamässan - anmäl dig och boka in i din kalender redan nu!

Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?

Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten. 
Vad det kan betyda för privata företag, myndigheter och organisationer blir centrala frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Att värna demokrati och öppenhet

Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället.  Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivilligorganisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belyser vi förutsättningarna och diskuterar hur man både kan förebygga och hantera riskerna.

Håll dig uppdaterad!
Huvudpartners
Guldsponsor
Mediapartner