Intervjuer & Nyheter

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
21 - 22/02/2018

Nyheter, artiklar och intervjuer


På denna sida kommer vi att publicera artiklar, frågestunder, filmer samt intervjuer med talare, utställare och experter. Vi kommer dessutom att presentera flera nyheter inför 2018 års Möten & Events. Är du intresserad av att läsa om något speciellt? Hör gärna av dig till, amy.narenborn@easyfairs.comså ska vi göra vårt bästa att uppfylla dina önskemål. Trevlig läsning!

Minska avtrycket på miljön, få nöjdare kunder och öka lönsamheten med hållbara möten


Scandic konferensrum

Dagens möten har stor fokus på hållbarhet och frågan är mer aktuell än någonsin. Företag och mötesbokare ställer mer krav på hållbarhet och det blir allt svårare att tillfredsställa innehåll och plats till möten och företagsevent. Vi fick några minuter med Marie Portefaix på Scandic för att se hur en av Norra Europas största hotellkedjor arbetar med hållbara möten.

Hur arbetar Scandic med hållbara möten?

Vi på Scandic har arbetat länge med miljö och hur vi kan applicera det i våra möten. Först och främst, Scandics hotell är Svanenmärkta vilket är den tuffaste och mest krävande miljömärkningen som finns. Svanenmärkningen på Scandic innebär du hittar väldigt få engångsartiklar och att vi är noga med avfallshanteringen. När en gäst kommer till ett möte  vet man att hela hotellet uppfyller höga krav inom CO2 utsläpp, avfall, vattenförbrukning och kemikalieanvändning. 

Med ca 85 möteshotell i Sverige så är vi övertygade om att vi också kan påverka genom att tänka mer hållbart när vi arrangerar möten genom att komma med tips och hjälpa till att uppmuntra våra kunder till att tänka hållbart. Dessa tips kan exempelvis vara hur man reser till hotellet och ge information om kollektiva resealternativ. Några konkreta actions vi har tagit de senaste 10 åren på möten är bland annat att vi har ersatt allt buteljerat vatten med egenframtagna vattenflaskor som vi fyller på. Våra bufféer lyfter fram vegetariska alternativ och genom smarta lösningar så minskar vi köttkonsumtionen bland gäster utan att för den delen förminska matupplevelsen. Veganska alternativ är en självklarhet och givetvis tar vi hänsyn till all typ av specialkost. Vi har även tillgänglighetsanpassat våra hotell så exempelvis hittar du hörslingor i våra möteslokaler som man lätt kan koppla upp sig mot vid behov samt vårt tryckta material är miljövänligt. Generellt så är det viktigt som kund och mötesbokare att ställa krav på anläggningen eller hotellet.

Varför är det viktigt och lönsamt som mötesplanerare att ha ett hållbarhetsperspektiv?
Det är viktigt och lönsamt på många sätt, vi ser att många kunder och gäster efterfrågar mer hållbara alternativ i samband med sina bokningar. Ett konkret exempel som vi på Scandic ofta kan bidra med är att vi har många hotell geografiskt nära varandra, framför allt i de större städerna. Om man som mötesplanerare skall arrangera ett större möte och behöver logi till alla inresande deltagare kan de bo nära varandra för att slippa onödig transport mellan hotellen; på så vis bidrar företagen till mindre utsläpp och det blir också lönsamt ekonomiskt. När vi på Scandic kan tillmötesgå detta blir också vårt hållbarhetsarbete lönsamt.

Hur kan en hållbar konferens se ut hos Scandic?

Hållbara möten för oss på Scandic innefattar inte bara miljöaspekten utan också tillgänglighet samt ett socialt ansvar. Miljöaspekten märker du genom bland annat uppmuntran till kollektivtrafik, snålspolande kranar, miljösmarta miljömaterial samt grön el på samtliga hotell. Den socialt hållbara aspekten märker gästen genom att mötena är tillgängliga för alla, trots specialkost eller funktionsnedsättning. Ytterligare en aspekt är att personalen på Scandic kommer från världens alla hörn då vi är övertygande om att mångfald och inkludering gör er upplevelse ännu bättre.  

Vad är en mötesbokares största utmaning när det kommer till hållbara möten?

En utmaning är att få kunden att inse att ett hållbart möte inte behöver innebära en högre prislapp. Sen tror jag också att det finns en förutfattad mening om att hållbara möten ska vara krångligare att utföra. Där är det viktigt att vi på hotellen är tydliga med att vi kan hjälpa till med tips och givetvis underlätta för våra kunder att vi redan har ett väl utvecklat koncept för detta på våra Scandichotell som det bara är att ta del av.  

Hur skiljer sig Scandics hållbarhetsarbete från marknadens?

Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år. Vi har varit först med flera initiativ som idag är branschstandard, exempelvis ”hänga upp handduken”. Vi var också först med att införa Fairtrade märkt kaffe och nu senast inledde vi som första hotellkedja ett samarbete med maträddningsappen Karma, vilket innebär att vem som helst kan rädda/köpa överbliven mat från våra möten. Detta innebär sammantaget att vår kultur präglas av att arbeta med hållbarhet.

Vi kan också skryta med att ha en alldeles egen tillgänglighetsambassadör, Magnus Berglund, som arbetat med dessa frågor på Scandic sen 2003. Magnus har under åren tagit fram vår egen standard med 135 punkter, varav 90 punkter är obligatoriska för alla hotell. Standarden har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg från parkeringen och vidare genom hela hotellet. Denna standard är vi unika om i världen. Som en så stor aktör som Scandic är så vet vi att vi kan göra ett avtryck på marknaden till exempel med våra leverantörer. Genom att göra så lite avtryck på miljön som möjligt får vi en mer hållbar morgondag.

Marie Portefaix bästa tips för ett hållbart möte:

• Res kollektivt till era möten
• Stora möten? Bo nära varandra så ni slipper onödig transport
• Använd inte buteljerat vatten, arbeta med egen påfyllning av flaskor
• Lyft fram vegetarisk mat
• Tryck minimalt med material, använd teknik

"Modernt ledarskap handlar om att förstå förändringar"


Fredrik Renifeldt

En föränderlig värld ställer höga krav på dagens ledare. Förmågan att anpassa sig för att möta utmaningar blir allt viktigare i en tid präglad av geopolitiska  och ekonomiska omställningar. På det temat talar föredetta statsministern Fredrik  Reinfeldt när han kommer till Möten & Events den 21 februari.


Ditt föredrag på mässan handlar om ”Att leda i förändring”. Varför är det här ämnet angeläget?

– Ett modernt ledarskap kännetecknas av just förmågan att förstå förändringar. Vi är generellt rädda eller i alla fall tveksamma till förändringar, många gånger av rationella skäl, men med dagens stora omvälvningar måste vi lära oss att hantera det.

Hur bör man förhålla sig till förändringar?

– Ledaren ska se vilka förändringar som är relevanta för den egna verksamheten och inkludera andra i hur man möter dem. Allt som kräver att människor ska förändra sina invanda mönster kan vara svårt att ta sig an, men det vanligaste misstaget man kan göra är att tro att man kan skydda sig ett tag tills saker blåser över. Då riskerar man att halka efter i konkurrensen.

Vilka förändringar kommer att påverka den svenska marknaden framöver?

– Vi ser nu hur en ny ekonomisk och geopolitisk världsordning växer fram. Flyktingkriser och det osäkra politiska läget i bland annat Ryssland och USA innebär stora utmaningar. Detta påverkar alla, men allra mest de länder som liksom Sverige bygger sitt välstånd på handel och utbyte med omvärlden. Alla förändringar skapar dock nya möjligheter, och som ledare gäller det att leta upp dem och få andra att se samma sak.


Fredrik Reinfeldt föreläser på Möten & Events den 21 februari 16.00-16.45. 


Text: Adrianna Jalming  |  Foto: Peter Knutsson

Att ta tag i sin möteskultur är idag en organisationstrend


micke

När Möten & Events bad mötesevangelisten Micke Darmell ge 5 tips för ett lyckat möte, var egentligen Micke inte så pigg på det. Han säger; De flesta vet vad som är viktigt för ett bra möte, så det är oftast inte där det brister. Däremot behöver vi förstå att det är en beteendeförändring som skall till samt skapa en strategi utifrån det. 

Det är en ledningsstrategisk fråga helt enkelt menar Micke, som också menar att det är en organisationstrend idag att ta tag i sin möteskultur. För 6 år sedan ringde, till Gr8meeting, den som hade tröttnat mest på dåliga möten. Det kunde vara en avdelningschef eller någon från HR. Idag ringer blivande kunder och säger; -Vi har ett koncernbeslut på att ta tag i vår möteskultur. Det är en helt annan mognad idag. 

Efter ett tag ger Micke med sig och ger oss 5 tips för dig som mötesledare:

 1. Ta fram ett tydligt syfte och mål. Syftet svarar på frågan Varför och målet på frågan vad. Kommunicera detta i inbjudan, agenda & inledningen av mötet. 
 2. Vad vill du att mötesdeltagarna skall Känna, Kunna & Göra efter mötet?
 3. Involvera mer än informera. Involvera tidigt i mötet, annars riskerar du passiva deltagare under hela mötet.
 4. Avsluta varje möte med positiv feedback. Vad gjorde vi bra i detta mötet? 
 5. Be om egen feedback. Hur tycker du jag var som mötesledare?Micke Darmells
titel är mötesevangelist. Han är sjuksköterskan som startade en av Sveriges första eventbyråer i slutet av 80-talet och de sista 12 åren fokuserat helt på intern möteskultur samt en sund digital arbetsmiljö och privatliv. Micke är föreläsare, författare och driver företaget gr8 meetings vars mission är att bidra till bättre möten i organisationer och mellan människor. För mer tips gå in på gr8 meetings hemsida; www.gr8meetings.se 

Möten handlar om olika former av samarbete, meditation är ett av verktygen för detta


medititation

Yasuragi har länge använt meditation som en del i möten. Sunniva Fallan Röd, VD på Yasuragi berättar; att använda meditation i ett möte är ett verktyg för att skapa fokus och närvaro. Att börja mötet med en stund meditation gör att deltagarna landar i rummet, i det som ska göras just nu. 

- Vår egen strategiska ledning startar varje möte med någon form av närvaroövning, till exempel meditation. Bara att ta några djupa närvarande andetag gör att stresshormoner reduceras och vi blir mer öppna för andra än om vi kommer in i ett mötesrum med andan i halsen”, säger Sunniva Fallan Röd. 

Möten handlar oftast om olika former av samarbete, där av är det viktigt att ha koll på sig själv och förhålla sig öppen för andra så att vi inte stänger oss i onödan och missar viktig information. Meditation är ett av verktygen för detta.

- "Meditation är för alla. Det finns en mängd olika tekniker att använda sig av beroende på tidigare erfarenhet, gruppens storlek och faktiskt även beroende på vad det är man vill uppnå", berättar Sunniva. 


Ett lyckat möte är där man når uppsatta mål, kommer närmare varandra och får med sig ny energi för framtiden. Tyvärr kan hinder uppstå om man inte har gjort deltagarna införstådda med just mötets syfte. Många möteshållare har idag aningen för pressande agendor där tiden man har till förfogande behöver användas ultimat. 

Bild Sunnivan

Sunniva forsätter, på Yasuragi försöker vi ta hela människan i beaktande när vi producerar möten. Företag tjänar på att ta hand om sina medarbetare på ett hållbart sätt. Vi hjälper till att hitta balansen som gör att företaget når önskade mål och att den enskilde arbetstagaren känner att hon eller han åker hem med ny kraft. 

Sunniva Falla Röd är VD för det japanska spa- och konferenshotellet Yasuragi utanför Stockholm. Hon har lång erfarenhet inom hotell- och konferensvärlden, där hon haft flera chefs- och ledarroller. Hon har fått möjligheten att leda Yasuragi in i en ny era där dem nu kan erbjuda en unik mötesanläggning för lokala och internationella besökare. 

 

 

15 minuter är den nya timmen


Foto Jörgen

Vi fick en pratstund med mötesdesignern Jörgen Dyssvold som till vardags driver mötesbyrån Herr Omar.

Hej Jörgen, kan du inte berätta lite om dig själv? 

Hej, absolut! Jag har arbetat professionellt med att planera och producera möten och event i snart 20 år, bland annat som mötesexpert inom Regeringskansliet. Idag arbetar jag som event- och mötesdesigner och driver mötesbyrån Herr Omar. Jag kallar mig sedan en tid tillbaka också för mötesevangelist och bedriver en revolution mot dåliga möten.

Dåliga möte är ju ett ämne som är på tapeten just nu…

Ja, dåliga möten kostar arbetsgivare 150 000 kr per anställd och år, totalt för Sverige 170 miljarder, så leder de också till stress och ohälsa. Människor sitter i snitt gisslan i dåliga möten mellan 4-6 veckor per år och hindras samtidigt från att göra annat arbete. Företag har mötessjuka. 

Men bra möten då? 

Ett lyckat möte är det som uppnår målen och är kul på vägen. För att ens kunna säga om ett möte var bra måste man alltså ha definierat syfte och mål med mötet innan man började planera det. 

Det handlar om hur man ser på och arbetar med möten. En organisation med en bra möteskultur utvärderar regelbundet sina möten, hur de genomförs och vad de ger. Bland de med dålig möteskultur styrs möten mer av tradition och slentrian, inte mål och behov.

En bra möteskultur är intressant för företag för att när möten hanteras på rätt sätt kan magi uppstå och man kan nå fantastiska resultat. Men hanterat på fel sätt kan det istället vara ett enormt slöseri med arbetsgivares pengar och människors tid. 

Det känns som många företag har en hel del utmaningar här… 

Utmaningen är att många företag ser på möten som något praktiskt, och inte strategisk kommunikation som det ju faktiskt är. Ber man någon att planera en konferens så börjar de inte med att sätta syfte och mål, utan kastar sig rakt på det praktiska som lokaler, mat, inbjudningar och liknande. 

Ett annat problem är entimmes normen som gör alla möten, även de som kunde vara en kvart, är minst en timme långa. Där finns det mycket tid att spara. 

Hur lyckas man med sin möteskultur?

För att lyckas med möteskulturen kan professionell hjälp underlätta. Den kostnaden tjänas snabbt in då man får effektivare möten som sparar tid det vill säga pengar.  Att också upprätta ett mötesmanifest med några enkla principer, t ex att ingen får bjuda in till ett möte som inte har ett tydligt syfte, att en första fråga alltid ska vara hur lång tid som behövs och vilka personer som måste vara med.

Tid är nyckeln. Bara genom att börja föreslå att man ses en halvtimme istället för en timme så har man halverat tiden man lägger på möten. Forskning visar att vi blir mer fokuserade och effektiva vid kortare möten än vid längre.

Om läsaren ska ta med sig tre saker att tänka på i arbetet med möteskultur, vad är det?

 1. Att tid idag är mer värdefullt än pengar. 15 minuter är den nya timmen. 
 2. Satsa på halvdagskonferenser, kortare seminarier, kortare presentationer och stående sjuminutersmöten. 
 3. Du tjänar oftast in kostnaden genom att ta professionell hjälp

Öka kreativiteten med rätt mötesmiljö


Möte bild

Miljön i ett mötesutrymme skall förstärka och hjälpa mötesdeltagarna i deras syfte med mötet. I vissa fall kräver rummet stor flexibilitet och i andra fall en unik miljö och inspirerande inredning. Miljön ska inte påminna om deltagarnas omgivning till vardags, vilket kan till exempel öka deras kreativitet. 

Ljud och bild är en viktig faktor för genomförandet av möten så väl som distansarbete och videokonferenser. Marknaden visar på att flera företag investerar i interaktiva skrivytor och konferenssystem till sina mötesrum för att effektivisera sina möten. 

- ”Mötestekniken får inte strula, det kan förstöra hela syftet med mötet och viktig tid går till spillo. Enkelt uttryckt - tekniken är något som bara ska fungera. Varje gång.”, säger Anders Norén, Kommunikations- och utbildningsansvarig på AV Syd -en totalleverantör inom ljud och bild.

- ”Även om tekniken gör att vi kan arbeta lite varstans, tror vi att det är viktigt att ha tillgång till en inspirerande arbetsmiljö på jobbet,
menar Joakim Torino, Senab

Joakim Torino fortsätter; goda idéer föds på kontoret och att det är i samvaro med kollegorna, som idéerna föds och lojaliteten med företaget stärks. Med rum designade utifrån dina behov skapar du inte bara utrymme för ny tankekraft utan också för att människor ska nå sin fulla potential och vara kreativa. 

Utvecklingen av tekniska lösningar kommer att fortsätta att öka för att förenkla för människan parallellt med att vi som människor känner av ett ökat behov av att mötas personligen. Detta ställer krav på inredningen och rummet då man önskar miljöer som påminner om inbjudande vardagsrum och lounger med inbyggd teknik. Mjuka material som olika träslag, växter, mönster i varma kulörer, avslutar Joakim Torino 

Hallå där...


Caroline


... Caroline Larsson, inspirationsföreläsare

Var finner du inspiration?
Jag finner inspiration i att göra fysiska aktiviteter som att simma, cykla eller göra yoga. En annan viktig inspirationskälla är mötet med människor, både i samtal och även att lyssna till deras historier.

Vad är ditt bästa tips till våra besökare?
Mingla, mingla, mingla! I ett mässforum behöver man inte vara blyg för att visa intresse, prata med andra eller rentav göra business. Om jag generaliserar skulle jag säga att alla är där för att visa upp vad de har och därefter kunna göra fantastiska samarbeten, så att utmana den ibland svenska blygheten och agera är mitt bästa tips! Man vet aldrig vad eller vart ett samtal leder...

 

 

stielli


... Christina Stielli, årets kvinnliga talare 2014 och 2015

Vilket är ditt bästa tips till företag som just nu genomför en förändring? 

Förbered förändringen som om det var en ny produkt eller tjänst som ska presenteras. Koppla in marknadsavdelningen och gör en intern införsäljningskampanj. Vi går INTE självklart med på en förändring med uppkavlade ärmar och ett leende på läpparna och det handlar inte om att vi är förändringsobenägna utan om att vi bär runt på en rätt normal hjärna. Förändring behöver presenteras lustfyllt och innehålla en väl utarbetad plan för hur vi ska få med medarbetarna så varför inte intern härlig säljkampanj?

tomas


... Tomas Lydahl är föreläsaren som driver  bolag inom marketing och kundvård

Varför är kundvård så viktigt?

Kunden är utan tvekan absolut viktigast i alla organisationer och företag. Utan kunder kan de inte överleva. De företag som verkligen satsar på bästa möjliga kundvård, får världens bästa säljare helt utan kostnad, för kunderna kan sälja företag mycket bättre än de själva kan.

Vad är den största utmaningen för företag med just kundvård?

Största utmaningen är att få alla medarbetare att inse att deras boende, bil, semestrar, kläder, mat osv. betalas av deras kunder. 

Satsa på alla medarbetares välmående och deras utveckling för när deras mentala spärrar försvinner, kommer de att få varje kund att känna sig viktig och speciell.

    

Det är viktigt att ha tillgång till en inspirerande arbetsmiljö på jobbet


joakim

Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Joakim Torino från Senab.

Vilka är Senab?
Vi erbjuder interiöra lösningar med en bredd av unika kompetenser. Vi vill vara den självklara kunskapspartnern för företag och organisationer med ambition att stärka sitt varumärke och som vill skapa framtidens mötesplatser.

Som en av Nordens ledande leverantörer av inredning för offentlig miljö med fokus på kontor, hotell, restaurang och butik representerar vi alla stora varumärken i branschen och har också egen produktion och produktutveckling

Vad gör er unika?

På Senab tror vi på att stora idéer föds när det finns rum för kreativitet, där människor kan nå sin fulla potential och där förväntningar kan överträffas. Genom att skickligt navigera genom trender vill vi skapa hållbara miljöer att inspireras av, där omtanken om människan står i centrum. Vi har alltid gjort saker med hjärtat – ända sedan starten för över 40 år sedan. Det är det som gör oss till de vi är. 

Hur bidrar miljön till de möten, konferenser och event man anordnar? Vad ska man tänka på när man inreder för ett sådant tillfälle eller i konferensrum?

Miljön i ett mötesutrymme skall förstärka och hjälpa mötesdeltagarna i deras syfte med mötet. I vissa fall kräver rummet stor flexibilitet och i andra fall erbjuder vi en unik miljö och inspirerande inredning som inte påminner om deltagarnas omgivning till vardags vilket kan t ex öka deras kreativitet.

Ser ni några starka trender inför hösten 2017 eller kanske våren 2018?

Utvecklingen av tekniska lösningar kommer att fortsätta att öka för att förenkla för människan parallellt med att vi som människor känner av ett ökat behov av att mötas personligen. Detta ställer krav på inredningen och rummet då man önskar miljöer, både på kontor och hotell, som påminner om inbjudande vardagsrum och lounger med inbyggd teknik. Mjuka material som olika träslag, växter, mönster i varma kulörer.

Det är mycket prat just nu om kontorets roll i framtiden. Hur tror ni framtidens kontor kommer se ut? Kommer det ens finnas kontor? Hur är deras miljö? 

Även om tekniken gör att vi kan arbeta lite varstans, tror vi att det är viktigt att ha tillgång till en inspirerande arbetsmiljö på jobbet. Vi tror att goda idéer föds på kontoret och att det är i samvaro med kollegorna, som idéerna föds och lojaliteten med företaget stärks.  Med rum designade utifrån dina behov skapar du inte bara utrymme för ny tankekraft utan också för att människor ska nå sin fulla potential.

Senab har gett ut en framtidsstudie om morgondagens arbetsplats, läs gärna mer på: http://www.senab.com/sv/downloads/rapporter 

IT-säkerhet handlar om människan bakom tekniken


Säkerhets

IT- säkerhet har aldrig varit så aktuellt som det är just nu efter den omfattande ”ransomware”-attacken, där närmare 200 000 företag drabbades. Alla företag kan drabbas så det gäller att vara förberedd. Möten & Events frågade Erika Malmberg, säkerhetsrådgivare på CloudPro att förklara problematiken och hur man som företag kan förebygga cyberbrott.  

Erika berättar: det handlar om informationssäkerhet. Det är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förändras eller förstörs. Den allmänna nivån på kunskapen rörande informationssäkerhet är ganska låg och godtrogen hos det svenska folket, både de och företagen förlitar sig på tekniska lösningar. Många IT-avdelningar fokuserar på att ha brandväggar, virusskydd med mera. Vilket är nödvändigt, men de glömmer att det är människan bakom tekniken som är mest avgörande. 

- Det är människan som råkar klicka på en infekterad länk, eller betalar den där falska fakturan som mailats från vad som ser ut att vara bolagets VD, menar Erika

Varför är detta viktigt?

Informationssäkerhet är viktig för att vi lever i ett digitaliserat samhälle. Det är det som gör att vi kan skydda våra tillgångar; pengar, varor eller information.

- Jag resonerar som så att en dedikerad gärningsman kommer i princip alltid att lyckas. Om den inte lyckas hacka sig in så spelar den på social manipulation och lyckas därigenom, det har vi många spionhistorier som berättar om, menar Erika


Bara för att en dedikerad gärningsman kommer att lyckas behöver vi inte lämna ytterdörren på vid glänt till en inbrottstjuv. Det är här vi behöver höja nivån av medvetande kring hur vi stänger ytterdörren på ett bra sätt. Det är här potentialen hos företag sitter, att höja kunskapen. 

Erika Malmbergs tips är att se över företagets processer, var finns svagheterna? Kan någon oupptäckt stoppa in ett USB-minne i datorerna? Attesterar någon sina egna fakturor? Vet ni vilka som befinner sig i era lokaler? 

- Är du oinsatt? Då rekommenderar jag dig att göra MSB:s utbildning DISA. Den utbildningen tycker jag ska vara den lägsta nivå vi ska ha om informationsmedvetenhet i vårt land, avslutar Erika.

erika

Följ Erikas tips, gör MSB:s utbildning DISA HÄR >>

Läs mer och anmäl dig till säkerhetskonferensen HÄR >>

Virtuella möten kommer att vara ett komplement och inte en konkurrent


Antoni

Virtuella möten är en utmaning för många organisationer idag, där kollegorna sitter på olika kontor och ibland på olika kontinenter. Hur ska man leda människor på distans? Hur kan virtuella möten fungera som en motor istället för en trist eller smärtsam upplevelse? Jag gick faktiskt in i det här med virtuella möten med en slags sund skepsis från början, och mest för att mina kunder önskade det. 

Där jag kom fram till att i framtiden vill vi absolut träffas fysiskt om det går. Jag ser inte att det kommer att ändras på lång tid. Virtuella möten kommer att vara ett komplement och inte en konkurrent. I kristallkulan ser jag däremot förändringar allt eftersom tekniken utvecklas. En annan sak som jag verkligen hoppas på är att vi ger ut information i förväg så att vi ägnar mötestiden åt att diskutera istället för att passivt ta emot något vi kommer att glömma inom ett par veckor.

Chefer och ledare behöver också genomföra sina strategier med hjälp av rätt kommunikation, rätt mål och riktigt bra möten. Jag tror att bra ledare är de enda som vet hur man informerar. På riktigt. En riktig ledare är den bästa kommunikatören och kan få resten att vilja följa med på den resa som denne målar upp. En riktigt bra chef är bäst på att involvera. Att med lyhördhet kunna facilitera gruppen till att samarbeta och komma fram till hur de ska nå de resultatmål som har satts upp. Det finns förstås en mängd andra egenskaper men dessa vill jag trycka på.

Vid pennan:
Antoni Lacinai

Gamification är att använda speldesign och spelmekanik för att trigga och engagera människor


daniel

Daniel Marcko föreläser på mässan om Gamification, vi fick chansen att fråga lite mer på ämnet. Läs intervjun nedan.

Du arbetar som sälj- och marknadschef på Inspiration Company, vad innebär det? 

Inspiration Company är en helhetsleverantör inom motivations- och lojalitetsprogram. Vår affärsmodell säkerställer att vår framgång bygger på att våra program levererar värde till våra kunder och deltagarna i deras program (deras medarbetare, partners och kunder). Jag ansvarar för att vi kommunicerar ”rätt” budskap, till ”rätt” mottagare, d.v.s. de som är våra prospekts och därigenom få dem att söka upp oss för att vilja få vår hjälp.

Vad är gamification? 

Gamification är att använda speldesign och spelmekanik för att trigga och engagera människor i något som inte är ett spel. Vi applicerar gamification i motivations- och lojalitetsprogram för att maximera engagemanget bland programmets deltagare. Precis som i ett spels ”leaderboard” kan framgång (på företagets alla nivåer) publiceras transparent för alla deltagare. Det skapar engagemang och intresse. Väl implementerat kallas det för Gamification in Business

Hur kan företag och ledare använda det som verktyg i sin verksamhet? 

Gamification möjliggör för ledare att påverka deltagarnas beteenden (medarbetare, partners och kunder) och kan få dem att göra saker som är viktiga för verksamheten. Det kan vara ”tråkiga” uppgifter som att registrera information i ett system, att föra loggbok. Det kan vara att samarbeta mellan avdelningar, ta promenader, att bli mer kostnadsmedvetna, att öka aktivitetsgraden, sälja mer, öka kvaliteten i leveranserna, att leva företagets värderingar, att vara ”compliant” och följa regelverk m.m.

Gamification in Business hjälper företag och ledare att också mäta och belöna deltagarna när de önskade sakerna görs, när det händer. Detta har en stor pedagogisk skillnad mot de traditionella sätten att mäta och belöna då de vanligtvis sker 1-2 gånger per år och blir svår för deltagaren att kolla till vad han/hon gjorde för att uppnå det önskvärda.

Varför tror du företag har svårt att engagera medarbetare idag? 

Många företag investerar i nya system och i att chefer ska få saker och ting att hända. De missar att det handlar om medarbetaren. Engagemang byggs genom att trigga någon att vilja och det görs bäst med lust. Att registrera information i ett komplicerat system är inte lustfyllt. 

En annan anledning är att många företags olika avdelningar är så separerade från varandra att de är som silos, något som skapar ”vi och de” och kan ha negativ effekt på kulturen.

Ytterligare en anledning är avsaknad av transparens. Att se och höra medarbetarna, att vara transparent med företagets resultat och mål och medarbetarnas roll i företagets framgång och hela tiden kommunicera deltagarens, teamets och företags status bygger engagemang.

Digitalisering och tekniska förändringar sker överallt nu, i varje företag. Hur tror du man ska tänka/agera/implementera för att lyckas? 

Gamification har alltid funnits, människor har gillat spel sedan urminnes tider och applicerat det på olika sätt. Vår tids moderna möjligheter med digitalisering osv. möjliggör för oss att i ännu större grad vara snabba med att mäta, belöna och att vara transparenta.

Nu gäller det för företag att inte fångas upp av tekniken utan att verkligen tänka till, t.ex. genom att etablera en ”gameplan” som säkerställer syfte/mål, vad som behövs för att nå dit och vem ska ta oss dit och hur. Därefter kan man börja applicera tekniken för att optimera vägen dit.

Alla företag bör använda Facebook Live under sina events


Anton

På plats på mässan kommer Mynewsdesk arrangera en exklusiv workshop som lär deltagarna hur man kan göra en proffsig film med sin smartphone. Vi fick en pratstund med Anton Berner, se intervjun nedan. 

Video har verkligen blommat ut de senaste åren, varför tror ni det är så "hett"?

Mycket av marknadsföring idag anpassas efter mobiler. Och eftersom dagens teknik gör det väldigt lätt att konsumera video i våra mobiltelefoner har det blivit ett naturligt format att använda sig av för att kommunicera med sina kunder. Det går också att förmedla mycket mer innehåll under kortare tid än vad en textartikel kan göra. En bild säger mer än tusen ord, eller vad brukar man säga. 

Hur kan en eventarrangör använda video och höja upplevelsen?

Idag borde alla företag använda sig av Facebook Live under sina events. Varför ska deltagare som inte kan vara där fysiskt gå miste om ert event? Idag är det superenkelt, och framför allt billigt, att streama föreläsningar, mässor och info-videor direkt till era följare. Allt du behöver är en mobiltelefon och ett stativ. 

Ni kommer hålla en workshop i hur man skapar proffsiga filmer med en smartphone, vad kan deltagarna förvänta sig?

Vi kommer bjuda på en rolig och inspirerande föreläsning. Vi är lite okonventionella när vi står på scen, och det brukar vara uppskattat. Sen kommer vi såklart bjuda på massa nyttiga tips som man kan ta med sig tillbaka till kontoret och implementera samma dag. 

Om ni fick ge våra besökare ert bästa tips, vad skulle det vara?

Texta era filmer. Idag tittar vi på videor i sociala medier utan ljud, med musik i bakgrunden, eller bland massa andra människor. Därför är det viktigt att tittaren kan läsa vad som sägs i videon så inte budskapet i filmen faller bort.

Vill du lära dig skapa en proffsig film med en smartphone, delta på Workshopen med Mynewsdesk. Läs mer här >>

En extern talare generera många synergieffekter!


innika

Lära för Livet är ett utbildningsföretag som förmedlar föreläsare och utbildare till företagsutbildningar, konferenser, kundträffar och liknande. Vi fick möjligheten att intervjua Annika Lorenzson som har sedan 1995 när Lära för Livet grundades varit med och byggt upp företaget

När ska man som företag ta in en föreläsare?
När företag i olika sammanhang ska samla sin personal står de ofta inför valet att anlita en extern talare eller att låta en intern medarbetare eller chef stå för framförandet. Flera faktorer bidrar till att en extern talare ofta är en investering som verkligen lönar sig, i synnerhet om företaget har gjort sin hemläxa och är klara över sitt syfte och mål med föreläsningen.

Oftast kan en extern talare generera många synergieffekter, då den har externa perspektiv samt en spetskompetens som saknas inom organisationen. Detta bidrar till att organisationen kan nå mål genom att hitta nya tankesätt och kreativa lösningar.

Deltagarna får en djupare förståelse för ett visst ämne och får ta del av ett större perspektiv, vilket höjer självförtroende hos deltagarna och samtidigt stärker arrangören/arbetsgivaren sitt varumärke och attraktionskraft.

Många företag har en årlig kick offer eller konferens, vad tycker du passar in för föreläsningsämne på dessa tillfällen?
Jag tycker att man skall tänka noggrant igenom vad man har för syfte och mål med arrangemanget och därefter sätta temat och göra ett passande upplägg. Att ta in en extern föreläsare är ett viktigt beslut och en stor investering, jag tycker att man skall fokusera på och prioritera innehållet och nyttan i första hand. Till kick offer är det populärt med inspirerande föreläsningar som gärna är interaktiva.

Vilka ämne är lite mer trendiga just nu?
Vi har märkt att samtidigt som världen därute förändras så är utmaningarna på arbetsplatserna detsamma: Organisationer måste ha ett gott ledarskap och man måste ha ett samarbete som är effektivt och där medarbetarna trivs. Men visst är digitaliseringen ett aktuellt och intressant ämne. Även förändringsarbete blir mer och mer efterfrågat.

Vad är ditt bästa tips till våra besökare när de ska boka en föreläsare till sitt företagsevent?
Att anlita en Talarförmedling för professionell rådgivning och matchning så att Du verkligen får ”rätt föreläsare till rätt tillfälle till rätt målgrupp till rätt pris”. Vilket gör att arrangörerna kan känna sig trygg med att de får den bästa föreläsaren som passar för just deras specifika önskemål och behov.  Även försäkring ingår om Du bokar föreläsare via en Talarförmedling likväl om talaren mot all förmodan skulle få förhinder ordnar Talarförmedlingen en lämplig ersättare.

Som moderator har man ett stort ansvar att ge publiken en konstant påfyllning av dopamin


David Knutsson

Möt David Knutsson som arbetar som konferencier, moderator, speaker, föreläsare samt coachar talare i presentationsteknik och start ups i pitchteknik. I över 10 år har David haft uppdrag för stora sportevent såsom VM, liksom för stora internationella företag. 

- ”Jag är stolt över att varit med i Tele2 Arena 2016 då publikvärldsrekordet i innebandy sattes. Jag har även jobbat för Europas största inredningskoncern som moderator och inspiratör över hela Europa och fick från dem utmärkelsen ”Årets inspiratör 2016.” ” säger David. 

Arrangera ett evenemang

David menar på att det primära när man ska anordna ett evenemang är att du ska ha ett klart mål med ditt event. Ditt budskap ska vara solklart för dina besökare och genomsyra allt från inbjudan, reklamen, själva mötesplatsen och inte minst uppföljningsmeddelandet. När du satt budskapet och målet har du det viktigaste och för många det svåraste kvar; HUR du ska leverera det.  

David fortsätter, sätt budskapet tidigt och kommunicera ut detta till hela ditt team. Har du fler än ett budskap håll dig till max tre. Var ute i god tid och kom ihåg att det förmodligen kommer finnas engelsktalande personer hos dina besökare.

Att engagera publiken och åhörare upplevs av många arrangörer som svårt. Hur ser du på detta? 

Det är här som presentationstekniken spelar in och något du som arrangör bör planera för och boka in en duktig moderator eller konferencier. Glöm inte att kvalitetssäkra innan så att moderatorn kan engagera publiken. 

Som talare och moderator har man ett stort ansvar att ge publiken en konstant påfyllning av dopamin. Variera din röst, position, använd dialekter, låt dina åhörare bearbeta det du sagt genom att vara tyst, titta på din publik, tag plats på scenen och inte minst vi här i Sverige; våga stäng av din Powerpoint ibland. 

Du som moderator är där för att leverera något till de som faktiskt tagit sig tid att se vad du har att säga. Ingen har tvingat dem att vara där, men du vill lämna dem med en känsla, för det är känslorna vi minns.

Framtidsspaning

David framtidsspanar; I det stora digitala skiftet vi nu är inne i ser vi vikten i att mycket personifieras och vi kommer ha en arbetsstyrka som består av fyra generationer. Då kommer behovet av kommunikation öka. Distansen till varandra kommer förbättras med VR och AR- tekniken men behovet av användarvänlig kommunikation i rätt kanaler gör att helt nya tjänster kommer ”uppfinnas”. Desto fler spelare på samma bana desto viktigare blir det att sticka ut. Det bygger på upplevelsebaserad utbildning och information.

Fler och fler arbetsgivare tar hand om sina egna lokaler genom aktivitetsbaserade miljöer och andra modeller som gör att medarbetare både vill komma till arbetsplatsen och känner sig inspirerade, fortsätter David. Istället för att boka en konferensanläggning söker man kanske efter någon annans lokal och helt enkelt bara byter arbetsplats för en dag. Därför tror jag att många klassiska konferensanläggningar kommer erbjuda fysiska och mentala utmaningar, det vill säga fler tjänster än idag. 

- ”Jag hoppas och tror att antalet möten kommer minska, men de vi har är mer fokuserade och kommer vara en blandning mellan fysisk och digital närvaro”, säger David

Tankar tänkt flera gånger tenderar att bli verklighet


michael

Vi fick några minuter med Michael Södermalm som är certifierad mental tränare från Skandinaviska Ledarskolan och har en masterexamen i prestationspsykologi. Han är en engagerad och entusiasmerande föreläsare som med fart och humor kan arbeta med den mentala kraftens betydelse för såväl ledarskap som medarbetarskap. Vi ställde några frågor till Michael! 

Hur ändrar man sättet man tänker på?
Du börjar ändra dina tankar genom ökad medvetenhet och självinsikt där du i botten av ditt hjärta verkligen förstår att ändrar du dina innersta tankar, bilder och känslor så ändrar du ditt liv. Tänk på att tankar tänkt flera gånger tenderar att bli verklighet.

Först måste man bli medveten om sitt tankemönster. Därefter är det viktigt att man förstår och är mer medveten om när negativa respektive positiva tankar, bilder och känslor uppstår. Identifiera de olika situationerna. Sen får man börja träna på att styra sina tankar i en mer positiv bestämd riktning.

Nyckelordet är träning. Träning ger färdighet. Dina tankar är som en biceps muskel dvs desto mer tankar du tänker (tränar upp) i en önskvärd positiv riktning ju större är förutsättningarna att det faktiskt händer. 

Hur lång tid brukar de ta för en människa att ändra ett invant beteende? 
Att ändra sitt beteende beror på hur viktigt och betydelsefullt det är och känns för varje person att vilja ändra sina tankar. Desto mer emotionellt det berör dig desto lättare är det att ändra och bryta invanda tankemönster.

Du kan ändra dig på en sekund då ditt aktiva beslut kan komma och bestämmas i en handvändning. De som håller huvudet kallt kan plötsligt se lösningar och möjligheter utifrån nya perspektiv. Då öppnas nya vägar. Men rent generellt brukar man säga att det tar cirka 3 veckor till 3 månader för en person att ändra invanda mönster beroende på hur mycket tid du faktiskt lägger ner för att ändra dina tankar.

Hallå där Agnes Hammarstrand


Vi fick en pratstund med Agnes Hammarstrand, advokat och delägare/gruppchef på Advokatfirman Delphi. Hennes huvuduppgift är att hjälpa företag med juridisk stöttning och avtal inom digitalisering/IT, e-handel, online och konsumentfrågor.


Hur kom det sig att du utbildade dig till jurist?

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och språk samt argumentation. Juridik kändes kul och det visade sig vara som klippt och skuret för mig!

Du har inriktat dig på IT och e-handelsrätt, hur kom du in på det spåret?
Mina mentorer var några av Göteborgs första IT-advokater och de fick mig att inse det roliga med IT-juridik generellt. E-handelsspåret har bara vuxit eftersom det inte varit så många som arbetade med det fick jag snabbt roliga kunder och mer spännande frågor och då blir det väldigt kul att fortsätta!


Varför är det viktigt att anlita någon som är expert och inte vilken jurist som helst?
Trots att jag arbetat nishat med dessa områden i över tio år kan jag inte allt. Att anlita en jurist eller advokat som inte är specialiserad på områdena innebär att du dels behöver betala för dennes inlärning/inläsning och dels att det är en risk att råden blir fel. 


Vad är det roligaste/mest intressanta med ditt yrke?
 Att det hela tiden är nya frågor och utmaningar med teknik som förändras. Samt att utveckla och coacha yngre förmågor som brinner för yrket. 

Du gick in som partner och gruppchef på Delphi Advokatbyrå 2015, hur har den rollen utvecklat dig?
Jättemycket. Jag tror jag har blivit en bättre ledare och lärt mig kommunicera bättre med såväl kollegor som kunder. 


När du arbetar för en klient, vad är det oftast de behöver hjälp med? Och hur hjälper du dem? 

Jag och mina kollegor granskar skriver och förhandlar avtal och villkor så inte våra klienter blir lurade att acceptera något de inte måste, ta mer risk än nödvändigt. Vi ger råd inför lansering av e-handel, appar och digitalisering, t.ex. granskar e-handelssajter och skriver juridiska texter, villkor och personuppgiftsinformation. Samt bistår med råd, texter och avtal rörande personuppgifter. Just nu är det fullt fokus på att hjälpa företag förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen. Företag inser att det är viktigt att ta reglerna på allvar. 

Hur ser du på framtiden?
Mina områden kommer bara växa. Fler företag behöver ta mer förebyggande juridisk hjälp för att inte ta för höga risker. Samtidigt måste vi advokater bli mer affärsinriktade, någon som jag försöker vara i alla ärenden. 

Du kommer att tala om den nya reglerna kring den nya personuppgiftslagstiftningen på Möten & Events. Vad kan våra besökare förvänta sig?
En nödvändig inblick i den nya dataskyddsförordningen som är så viktig för alla företag att ha koll på och arbeta med. 


Om du fick ge ditt bästa tips till våra besökare, vad skulle det vara?
Om ni inte påbörjat förberedelserna inför nya dataskyddsförordningen gör det omgående! Företag som bryter mot reglerna riskerar höga böter. 

Sverige - framtidens mötesland!


En bra mötesledare engagerar mötesdeltagarna genom att bidra med en tillåtande atmosfär där deltagarna känner sig bekväma så de kan vara sig själv. Lennart Paulsson, mötesexpert och ägare av PP Meetings menar att tid för reflektion på mötet är nyckeln. Sedan är också bra teknik, infrastruktur och naturnära konferensanläggningar attraktivt för mötesarrangemang. Men hur håller man egentligen ett möte? Och hur ser framtidens mötesindustri ut? Och vilken roll spelar Sverige?

Lennart

Hur arrangerar man egentligen det ultimata mötet?

På mindre möten är det av vikt att deltagaren är i centrum, identifiera vilka utmaningar som finns så att frågeställningar kommer upp. Dessutom ska deltagarna alltid känna sig välkomna, bekväma och sedda samt att det blir en skön atmosfär på mötet, litet som stort.

- ”Jag har hög ambition på att alltid hinna med en reflektionsrunda. Då får deltagare ge uttryck för take aways och sina intryck från mötet”, menar Lennart

Syftet med mötet är viktigt att ta fram skriftligt innan mötet samt verbalt på själva mötet. Se till att inbjudan kommer ut i god tid, med det bestämda syftet om varför man ska träffas. Dessutom är det alltid en god idé att mötesinbjudan talar om, om en nyhet ska presenteras på mötet. 

Mötesledaren har också en viktig roll genom att skapa spänning och magi, annars tenderar vi (deltagarna) att prioritera annat än mötet.

- ”Mötesledaren ska agera i ett tydligt värdskap, möter upp, ser deltagare, skapar resultat från mötet. Vad ska man ta med sig? Vad ska man göra annorlunda efter mötet? Sammanfatta, helt enkelt” föreslår Lennart

Som mötesledare ska du inte kasta dig på deltagarna utan som sagt, se till att det finns tid för reflektion, en minut av egen tid är värt mycket då det alltid kommer upp frågeställningar, synpunkter och det är lättare för dig som mötesledare eller talare att få engagemang, frågestund och intressanta inlägg.

Framtidens möten

Idag möts vi för uppskattningsvis 150 miljarder per år, bara i Sverige. Den siffran kommer gå upp 4 – 5 % varje år de närmsta åren. Vi är inga robotar, vi behöver mänskliga möten och den ständiga uppkopplingen och sociala plattformar på nätet kommer bara ge oss fler både privata- och affärsmässiga kontakter över hela världen och därigenom skäl till allt fler fysiska möten.

I framtiden bär vi därför med oss mötestekniken och den kommer bli allt bättre och enklare att hantera. Kunder och eventmanagement kommer ha direktkontakt med konsulter, mellanhänder försvinner. Det kommer ställas allt högre krav på att möten genererar resultat. 

I framtiden kommer Sverige få ett uppsving som mötesland av flera skäl.  

- ”Vi är pålitliga, punktliga, har bra infrastruktur, koll på teknik och logistik, fantastiska talare och naturnära möteslokaler som gjorda för upplevelesebaserade konferenser. Sverige får ett uppsving, inte minst om vi får Vinter-OS 2026”, avslutar Lennart

Så arbetar Falkenbergs Strandbad med säkerhet


MAgnus

Hej Magnus Tummalid, försäljningschef på Falkenbergs Strandbad 

Säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne i besöksnäringen. Ni på Falkenbergs Strandbad hade i höstas en brand på hotellet som ni hanterade med bravur. Ni fick också beröm i efterhand hur ni hanterade situationen och hur ni kommunicerade information i bland annat sociala medier. 

Har ni en actionplan för hur personalen ska agera vid dessa situationer? 

Ja absolut. Denna dag hade vi ett fullt hotell och utan en bra plan för att utrymma byggnaden hade det kunnat gå riktigt illa!

Så sent som förra månaden gick personalen en ny brandutbildning för att veta hur vi ska agera vid en brandsituation. Den som är ytterst ansvarig på plats är Utryckningsledare och våra chefer är utbildade i att hantera en krissituation och göra en trygg och säker utryckning. 

Vi fick mycket beröm från våra gäster hur vi tog hand om brandsituationen. Vi hanterade branden bra men vi kan göra det bättre. Nu strävar vi för att säkra våra rutiner så det aldrig ska hända igen, men om det händer igen kommer det vara Sveriges lyxigaste utrymning. Punkt.

Hur arbetar ni med dessa frågor nu för att förebygga olyckor, bränder och brott?

Vårt jobb som chefer är att varje medarbetare ska känna sig trygg i varje situation. Som sagt har vi det senaste året både råkat ut för brand och rån och det är då man verkligen får lära sig hur viktigt en bra krisplan är. 

Vi har genomgå nya säkerhetsutbildningar med vår personal för att vara förberedd om det skulle hända igen samt gått igenom och uppdaterat vår Krispärm. Och på vårt senaste Ledningsmötet blev vår Krispärm klar. Det är en pärm som varje avdelningschef har två exemplar av (en hemma och en på arbetsplatsen) för att vara förberedd på det oföreseende. 

Hur ser er kommunikationsplan för krissituationer ut? 

Att ha en kommunikationsplan i kris är en stor fördel.  Återigen så ställs man på prov i situationer som denna, då är det skönt att ha en klar plan att vända sig till.

Vår VD är ytterst ansvarig för kommunikationen med personal och medier. I situationen i höstas meddelande vi först och främst all personal via våra interna kanaler, i krissituationer är det SMS. Sedan såg vi till att kommunicera i våra sociala medier så att våra gäster ska känna sig trygga. 

Jag vill passa på att lyfta fram vår personal här, de hanterade situationen jätte bra. Det är fantastiska människor som arbetar med oss! 

Svenska Mordgåtor - lockar fram nya kompetenser hos medarbetarna


Svenska Mordgåtor

Det finns oändligt mycket aktiviteter för företag, team och kompisgäng att stärka gruppdynamiken. Vad är det egentligen i aktiviteter som triggar igång vårt samarbete och vinnarinstinkt? Och vad finns det egentligen på marknaden förutom de klassiska femkampen? Vi tog chansen att fråga Nina Cernold på Svenska Mordgåtor, som minst sagt är en spännande, rolig men lite annorlunda aktivitet. 

Svenska Mordgåtor startade 2006 efter att Nina under en resa till USA fick höras om ”Murdermysteries” och tog med konceptet hem till Sverige. Idag är Svenska Mordgåtor ett etablerat varumärke som erbjuder mordgåtor för både privata och företagsfester. 

Vad är Svenska Mordgåtor?
Svenska Mordgåtors koncept är att de ger ut manusbaserade mordgåtor att genomföra på företags- eller privatfest. Det fördelaktiga är att vem som helst kan agera spelledare då man får ett manus till den mordgåta man beställt. Detta gör det enkelt för vem som helst att leda spelet. Det kan t ex vara en ur personalen på en konferensanläggning, ett eventföretag som samarbetar med Svenska Mordgåtor, eller en person från företaget som beställt mordgåtan. Spelet är väldigt självgående och har utrymme för mycket improvisation. Man kan hålla till varsomhelst - hemma, i företagets lokaler, utomhus.

- I och med att det inte krävs någon professionell spelledare eller skådespelare blir aktiviteten väldigt prisvärd det vill säga vi har möjlighet att hålla ett förhållandevis lågt pris för en aktivitet med mycket hög kvalité, säger Nina Cernold

Nina fortsätter med att det bästa med konceptet är att festdeltagarna får sina roller i god tid innan festen. De har då tid på sig att gå in i sina roller och skaffa rekvisita. Så snacket börjar redan då - Vem är gift med vem? Vem är osams med vem? 

- Mordgåtorna tar verkligen fram teambuilding på hög nivå när exempelvis två personer som kanske inte arbetar så bra tillsammans plötsligt ska flirta med varandra!

Ingenting kan gå fel i våra spel och ingen behöver prestera - det är helt upp till var och en vad man gör med sin rollprestation. Men mordgåtorna och skådespelet brukar ändå locka fram nya sidor hos deltagarna som man aldrig sett innan och man upptäcker nya kompetenser hos sina medarbetare. Att gå in i en roll innebär att alla verkligen får ge utlopp för sin kreativa sida. 

- Många av våra kunder beskriver efteråt att de blev förvånade över att hur medarbetare som vanligtvis är väldigt tysta plötsligt klev fram och visade helt andra sidor - till och med vinner pris för ”Bäst skådespelare”, berättar Nina

Visst, låter det spännande? Blev du nyfiken? Ni hittar Nina och Svenska Mordgåtor på plats på Möten & Events Göteborg i oktober. 

- Det bästa när vi står på mässa är att få berätta om vårt annorlunda koncept - det är oerhört positivt och vi är alltid fyllda av energi när vi har avslutat en mässa, avslutar Nina. 

Därför kan en app höja ditt evenemang


app

Varför ska man använda en app till sitt evenemang? Och hur kan man höja helhetsupplevelsen för deltagarna? Vi frågade Mats Bäcklund, VD och grundare till eventappen MeetApp! 

Här följer några av hans tips om hur en app kan hjälpa till att göra dina events mer framgångsrika: 

 • Ny kommunikationskanal – en app ger dig en enhetlig kommunikationskanal för befintliga och kommande events. Du marknadsför eventet och ditt varumärke på ett proffsigt och modernt sätt. En god sidoeffekt av en digital kanal är givetvis miljöaspekten och att slippa printa massa onödigt papper. 

 • Appen blir en kunskapsbank – dina deltagare får efter evenemanget tillgång till den kunskap som gemensamt skapats. Och de får den kunskapen när de behöver den, där de behöver den. Nya kunskaper som inte används eller underhålls faller annars snabbt i glömska. När allt finns tillgängligt via en app så blir det enkelt för deltagarna att fräscha upp kunskaperna.

 • Slut på korvstoppning – med en app ökar du enkelt interaktiviteten på dina events. Deltagare blir involverade på ett nytt sätt genom att de kan sända frågor till scen, svara på frågor, använda mentometer mm. Events med stor del interaktivitet blir roligare, skapar större engagemang och deltagarna minns mycket mer än om de passivt tagit del presentationer. 

 • Effektiv informationsdelning - i en app får dina deltagare information om allt de behöver veta före, under och efter eventet. Agenda, talare, praktisk information, presentationer och pushar med påminnelser – smidigt och enkelt!

 • Ökad produktivitet – Med en interaktiv app kommer eventdeltagare även minnas mer av vad som diskuterats i olika sessioner genom att dom är mer engagerade. Enligt "The pyramid of learning" tillgodogör sig den genomsnittliga "tillbakalutade" deltagaren ca 5 % av vad en talare presenterar medan denna siffra ökar till hela 50%-75% om interaktiva inslag förekommer. Öka delaktigheten och ditt event blir både mer produktivt och lönsamt!

 • Skapa visuella upplevelser – skapa visuella upplevelser genom att använda VR-tekniken. Gör din agenda och informationspunkter mer ”verkliga” genom att inkludera 360-bilder. Visualisera virtuella miljöer i företagsträningssyfte eller andra ändamål. Tillåt deltagare att ta steget in i en verklighetsbaserad modell och låt dem ta del av t.ex. en testomgång av ny teknik, design och idéer.

 • Var social! – skapa mer dynamiska och interaktiva events genom att låta eventdeltagare följa – i appen eller på storskärm – vad som händer på sociala medier. Visa flödet i realtid från olika sociala plattformar såsom Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, RSS, Vine, Flicker, Vimeo m.fl. Boosta dina budskap med sociala taggar för att få igång diskussionen bland deltagare.

 • Smidig registrering – events måste fungera "end-to-end", helheten är viktig. Därför finns möjlighet att administrera eventet via appen i hela eventprocessen; från registrering till utvärdering. En deltagare visar t.ex. smidigt upp sin digitala biljett som kan scannas vid ankomst.

 • Sista minuten ändring inga problem! – Eftersom allt sker i realtid så behöver du inte få panik om något i t.ex. programmet eller agendan behöver uppdateras i sista minuten. Du kan också enkelt nå ut till eventdeltagarna med blixtsnabba uppdateringar genom att sända en push-notis under eventet med information om en förändring i lokal eller dylikt.

 • Nya intäktsströmmar via sponsorer – genom att ge sponsorer varumärkesexponering genom t.ex. banners och sponsrade pushar kan du höja ROI för ditt event. Ofta kan användningen av sponsorer täcka utgiften för att använda en eventapp. 

 • Mindre efterarbete – du underlättar för eventdeltagarna genom att minska deras efterarbete. Ingen behöver renskriva och tyda kladdiga notislappar eller andra handskrivna anteckningar. Allt finns tillgängligt digitalt. Direkt. 

 • Effekterna av eventet förlängs – Påminn deltagarna om det som diskuterats på eventet via pushmeddelanden, ställ frågor till deltagarna och påminn om kommande events. 

 • Ökad säkerhet – med en app säkerställer du att eventdeltagare endast har tillgång till den information du ger dem tillgång till. Detta gör att informationen blir mer relevant och riktad samt att säkerheten för ditt event ökar. 

 • Utvärdera eventet direkt i appen – använd appen för att utvärdera ditt event, talare, mat, lokal mm. Eftersom allt finns samlat i mobilen och du kan sända push-meddelande om att "kom ihåg att utvärdera eventet" tenderar svarsfrekvensen att bli mycket högre med en eventapp jämfört med traditionell utvärdering. Dessutom gör eventdeltagare ofta sin utvärdering i anslutning till eventet vilket gör att svaren blir mer relevanta då chansen att minnas olika moment ökar.

 • Nöjdare deltagare – deltagarna är ofta väldigt bra på att ta till sig ny teknik och positiva till eventappar. Det viktiga är att appen ska vara enkel att förstå och använda. Dessutom anser de flesta att events blir mer interaktiva, dynamiska och roligare när man använder en app.
Amy Närenborn

Tips?

Hör gärna av dig om du har tips och idéer om något spännande som är på gång i branschen!


Amy Närenborn

031 89 41 75