easyfairs

Därför är Industrimässorna Malmö Sveriges smartaste industrievent:

Ett smartare mässbesök! Samla all information digitalt - vi använder oss av smart badges! Nu slipper du bära runt på broschyrer!

Naturligtvis tar vi fasta på branschens hetaste ämnen. Seminarieprogrammets huvudfokus är därför främst ”smart industri”.

Industrimässorna utgör ett smart mässkoncept som sammanför närbesläktade branscher med nödvändiga synergieffekter                                    - Automation, M+R (Mät- & Reglerteknik), Pumps & Valves Nordic,                      Underhållsteknik och WorkSafe.

Därför behövs mötesplatsen:

Branschen efterfrågar en samlingsplats med de senaste produkterna, tjänsterna och lösningarna.

Det behövs ett forum för kompetensutveckling, nätverkande, samverkan, affärer, forskning & politisk agenda för industrin.

Mötesplatsen hjälper hela industrin att hålla sig a’jour kring de viktigaste elementen för konkurrenskraftighet.

Det behövs en självklar mötesplats för svensk industri i Sverige.

Ökad lättillgänglighet för lönsamma affärer inom industrin.