MalmöMässan
Malmö, Sverige
27 - 28/03/2019

Bygg Malmö

- Mässan för oss som bygger regionen

En tredjedel av Sveriges import och export går igenom Skåne. Med byggnationen av den fasta Fehmarntunneln mellan Tyskland och Danmark så kommer Sydsverige spela en större roll för logistik och transporter. Det ställer höga krav på infrastrukturen i regionen. Satsningar på höghastighetståg samt snabba regionaltåg skapar attraktiva möjligheter för nya bostadsområden när det blir snabbare och enklare att pendla. Nära samarbeten mellan universiteten, den offentliga sektorn och näringslivet formar ett innovativt klimat som skapar arbetstillfällen och efterfrågan på bostäder och kontorslokaler. Region Skåne är i ständig utveckling, det innebär att byggbranschen står inför stora utmaningar men samtidigt stora möjligheter. 

Bygg Malmö är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen. Här möts engagerade deltagare inom infrastruktur, bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsbyggnadsnation med visioner för regionens utveckling i framtiden.

Träffa tusentals potentiella kunder, beställare och samarbetspartners. Spara tid, spara pengar och få maximal utdelning för en minimal insats.

Påverka framtidens region Skåne - redan idag!

Partners

Trafikverket
Byggnads
Sveriges Byggindustrier
Skåne regional utveckling
IQ Samhällsbyggnad
Byggherrarna
Det öppna Skåne 2030
BIM Alliance
Installatörsföretagen
Malmö stadsbyggnadskontor
Smart Built Environment
Svenska teknik & designföretagen
Invest in Skåne
RISE
Svenskt näringsliv
Handelskammaren Syd
Sveriges Byggindustrier
Sveriges arkitekter
H+
Maskinentrepenörerna
Byggindustrierna
VVS-fabrikanterna
Sweden green building council
InfraSweden 2030
Håll nollan
Nordiskt vägforum

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Varför du ska vara en del av Bygg Malmö 2019

Vad händer?

Bygg Malmö är en spännande mötesplats där branschen, branschorganisationer, regionala och kommunala instanser möts och inspireras av varandra, deltar i debattpaneler och får chansen att avhandla viktiga frågeställningar för framstegsprocessen som: hållbarhet, digitalisering och resursbrist inom regionen.

Worker

Vem besöker?

Anläggare | Arkitekter | Arbetsledare | Byggentrepenörer | Byggherrar | Hantverkare | Ingenjörer | Inköpare | Installatörer | IT-ansvariga | Kommunala tjänstemän | Konsulter | Kvalitetsansvariga | Platschefer | Politiker | Projektledare | Slutkunder

Marknader

Vilka marknader?

Bygg Göteborg är mötesplatsen som kopplar samman alla delar inom:

  • Samhällsbyggnation
  • Infrastruktur
  • Bostäder
  • Kommersiella fastigheter

Allt som tillsammans bygger vårt nya Göteborg och Västsverige.

Kugghjul

Bygg Malmö

Bygg Malmö är den enda mötesplatsen i sitt slag som riktar sig mot den högproduktiva regionen Skåne som erbjuder ditt företag möjligheten att träffa beslutsfattare i en aktiv köpprocess eller som söker efter rätt kontakter.

Spargris

Maximal utdelning till minimal insats

Vi ger dig möjlighet att under två säljfokuserade dagar träffa hela branschen på en stor, samlad byggmässa ger dig som utställare möjligheten att träffa tusentals kunder, beställare och samarbetspartners under kort tid, vilket sparar både tid och pengar under högkonjunktur. 

Pil uppåt

Easyfairs koncept

Easyfairs mässor är tids- och kostnadseffektiva vilket innebär att du investerar i ett säljevent som fokuserar på dina affärer. Vi erbjuder två säljfokuserade dagar med tusentals kunder på en och samma plats.

Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö
Byggmässa Malmö