Branschnyheter

MalmöMässan
Malmö, Sverige
24 - 25/01/2018

Branschnyheter

Fordonsterrordåden fortsätter

Förra veckan var det New Yorks tur att råka ut för ett av de numera vanliga fordonsterrordåden. Med en hyrbil lyckades en man döda 8 människor och skada 11 stycken. Mannen själv överlevde attacken. 

 

Terrorforskaren Hans Brun berättar om det allt mer vanliga fenomenet i en intervju med Aftonbladet. Det är det enklast möjliga genomförandet, att hyra en bil är oerhört enkelt. Förövaren har inte heller haft något skjutvapen utan fordonet utgör vapnet. Liksom vid andra liknande attentat är det en välkänd plats som blir drabbad, en plats med mycket folk i rörelse. Brun berättar också om att USA ändå varit relativt skonade från liknande attacker om man jämför med Europa. När det diskuteras om dessa attacker kommer bli allt mer frekventa nu när IS förlorar mycket mark i strider, tror inte Brun det. Han säger att attentaten blir allt mer spretiga och oförutsägbara, men de höjer inte tempot i antalet attacker. Brun oroar sig mest för Asien, Afrika och delar av Mellanöstern - där är det riktigt våldsamt och farligt avslutar Brun.  

Se hela intervjun med Hans Brun här >>

Hans Brun talar på Skydd & Säkerhet den 25 januari kl 14.00 på scen 3

hans brun

GDPR kollen

I maj 2018 kommer den nya dataskyddsförordningen, ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter, att träda i kraft. Regelverket kommer att skapa en hel del ändringar när det gäller att hantera personuppgifter. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen. Men det finns också en hel del nyheter, som såklart är viktigt att hålla koll på. 

- Sanktionsavgifter kan utdömas av Datainspektionen till den som bryter mot reglerna. Avgiften bedöms beroende på hur alvarlig överträdelsen är.

- Den registrerade ska ha rätt att få ut de uppgifter man själv har lämnat för att föra över dem till en annan tjänst. Detta när uppgiften behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal

- Man måste anmäla om ett dataintrång sker eller om det har skett en oavsiktlig förlust av uppgifter. Anmälan ska ske inom 72 timmar till Datainspektionen.

- När en ny personuppgiftsbehandling planeras som innebär risker för de registrerade ska en konsekvensbedömning göras.

- Organisationer och myndigheter som har hand om känsliga uppgifter eller om de har uppgifter som gör att enskilda personers beteende kan kartläggs måste ha ett dataskyddsombud

- Missbruksregeln i personuppgiftslagen försvinner. Den regeln handlar om att man får behandla uppgifter 

Källa: Datainspektionen, Läs mer om den nya lagen här >>

Vill du lära dig mer om den nya lagen innan den träder i kraft? Lyssna på 

GDPR

IT säkerhet

I och med Transportstyrelsen IT skandal tidigare i år har IT säkerhet verkligen blivit ett omdiskuterat ämne. Framförallt gällande hur säkerheten ser ut hos statliga myndigheter. Enligt en ny rapport från Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt, FRA, pekas flera brister ut. Rapporten som till stora delar är hemlig tar bland annat upp att IT säkerheten är lågt prioriterat. Det är bland annat hanteringen av lösenord som är bristfällig. Man kan ha samma lösenord på flera ställen eller för simpla lösenord. Det är svårt att hålla allt säkert då många system nu för tiden är kopplade till varandra och allt mer komplexa. Information som är skyddad på ett ställe kanske inte alls är skyddad någon annanstans. 

 

Det råder stor oro kring att statliga myndigheter har svagheter i IT säkerheten, då det hotar alla personuppgifter som finns där, men det finns tecken på förstärkningar. I september kom regeringen med ett förslag om förstärkning på cirka 430 miljoner kronor för perioden 2018-2020. Pengar som enligt FRA kan användas till personal och till ny teknik. 

Källa: SVD, Läs hela artikeln här >>

Vill du lära dig mer om hur lätt det är att hacka tex. ett bankkonto? På Skydd & Säkerhet den 25 januari kl 10.15-11.00 kan du se när IT-säkerhetsexperten Anders Nilsson tar över ett bankkonto.

IT

Sökhundar

Efterfrågan av EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs) har ökat på grund av ett allt mer kritiskt säkerhetsläge. Både myndigheter, offentliga miljöer och kritisk infrastruktur har behov av att kunna söka efter sprängämnen. Att använda hundar sökhundar på kärnkraftverk, hamnar och på bygganlägganingar för att upptäcka spår av explosiva ämnen eller sprängmedel är ett mycket bra alternativ. Även vid större arrangemang som konserter och politiska evenemang är det ett effektivt sätt att genomsöka området.

På grund av den ökade efterfrågan har många säkerhetsbolag utökat sitt tjänsteutbud med just EDD-Ekipage. Bland annat Securitas Sverige som i februari lanserade tjänsten med sitt första godkända ekipage.  

Källa: Skydd & Säkerhet, läs hela artikeln här >>

På Skydd och Säkerhet kommer Securitas Sverige att genomföra visningar med sina hundekipage både den 24 och 25 januari.

SÖKHUND