Branschnyheter

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Vad händer i fastighetsbranschen?

Vad händer i fastighetsbranschen?  Fastighetsmässan syd samlar här de senaste nyheterna, trenderna och tips & trix. 


Är du förberedd när snön kommer?

Snön kan komma plötsligt och det gäller att vara förberedd. I fastighetsbranschen är det vanligt att de anställda har beredskapsanställning, som betyder att den anställde ska vara beredd att hoppa in och arbeta utanför ordinarie arbetstider. Enligt Fastigos kollektivavtal finns det två möjligheter då snöröjningen behöver föras utanför de ordinarie arbetstiderna. Antingen genom att beordra den anställde att arbeta övertid eller att ha schemalagd beredskap.

Det finns också en del risker kring snöröjningen, bland annat när det ska skottas på tak. *Arbetsgivaren har då en del obligationer:
- Arbetsgivaren måste se till att taket undersöks innan arbetet startar.
- Arbetsgivaren ska se till att säkerhetsutrustning samt personlig skyddsutrustning finns och fungerar.
- Arbetsgivarens måste informera sina medarbetare om riskerna med arbetet och se till att den anställda har rätt utrustning. 

Källa: Fastighetstidningen, läs hela artikeln här >>

snö

Hur digitaliserar vi fastighetsbranschen

Digitaliseringen förändrar det mesta i dagens samhälle. Fastighetsbranschen har innan varit skonade från dessa förändringar då det är en långsiktig bransch som inte behövt ta hänsyn till snabba förändringar. Men nu går det inte att värja sig. Det är såklart många frågor som företaget måste ställa sig och hantera för att lyckas. I Fastighetsägarnas rapport "Digitalisering och mobilitet" ges en tydlig checklista med fem frågor ett fastighetsbolag bör ställa sig inför digitaliseringen.

1. Hur ska all data som genereras i fastigheter hanteras?
Vem samlar och äger den data som ska samlas in?

2. Hur kommer driften av fastigheter se ut i en digital tillvaro?
Kan digitala lösningar ge grund för bättre driftsekonomi och energieffektivitet.

3. Hur säkerhetsställs en trygg IT -infrastruktur i byggnaderna
Vilken It-infrastruktur kommer att behövas och hur undviker man attacker och intrång.

4. Hur skapas genuint individualiserade lösningar?
Hur kan man ge sina kunder flexibilitet och de anpassningar de förväntar sig, samtidigt som det blir lönsam.

5. Hur ska man navigera bland plattformar och nya mellanhänder
Ska man ingå partnerskap med någon aktör eller är det bättre att äga plattformen själv

Källa: Rapporten Digitalisering och mobilitet, Fastighetsägarna Stockholm och Kairos Future

Läs hela rapporten här >>

digitalisering

Så slipper du en kostsam vattenskada

Så slipper du vattenskadan

Vattenskador är en mycket kostsam skada och varje år kostar det omkring 5 miljarder kronor. Det är därför viktigt att värna om underhållet i fastigheten. Fastighetsägarna hjälper er och redogör för vad ni bör hålla koll gällande vattenskador.

Tvättstuga

Se till att kontrollera vattenkopplingarna till tvättmaskinen noggrant. Det är också viktigt att se till att inget täcker över golvbrunnen. 

Badrum

Vanliga upphov till fuktskada och viktigt att hålla koll på är:
en klämring i golvbrunnen, rörgenomföringar, kopplingar och vattenanslutningar. 

Kök

I köket är det också viktigt att hålla koll på rörgenomföringar. Vanliga problem kan också bli i rörkopplingarna och ballofixer. Var 5e år bör diskmaskinens vattenslang bytas. Likaså bör du ha en så kallad skvallermatta under kyl, frys och diskmaskin, vilket förhindrar att vatten kommer att rinna ner bakom maskinen. 

Över lag är det mycket viktigt att se till att alla installationer av vitvaror blir gjort korrekt.
Renoveringar ska alltid göras fackmannamässsigt och enligt rådande branschstandard, annars finns det stora risker att du får en nedsatt försäkringsersättning eller att du inte får något alls. 

 

 

Källa: Fastighetsägarna, läs mer här >>

 

 

 

Fastighetsägarnas jurister kommer till Fastighetsmässan, Scen 2 den 24 januari kl:10.15-11.00 och 25 januari kl:09.15-10.00 för att svara på era frågor.

vattenskada

Varför finns det byggregler?

Frågan kring Boverkets byggregler har diskuterats mycket det senaste. Byggregler har vi såklart först och främst för att en byggnad ska vara säker och byggtekniskt hållbar. Men det finns också andra aspekter som att byggnaden är hållbar ur en miljö och energisynpunkt. 

På Svenska Kyl & Värmepumpdagen den 20 oktober diskuterades detta friskt i en paneldiskussion. (deltagarna var Åsa Wahlström CIT, Mikael Gustafsson Energieffektiviserings-företagen, Anne-Lee Bertenstam SKVP, Rikard Silverfur Fastighetsägarna.)
Det pratades om hur viktigt det är att även titta på byggregler kring miljö och energiperspektivet. En het fråga var också hur vi ska mäta energin - med köpt energi eller använd energi? Åsikterna var många.  

Se hela paneldebatten på Kyla och Värmepumpars hemsida här >>


Läs Vediekkes nya rapport om ”Den svenska bostadsmarknaden” – spricker bostadsbubblan?

Den svenska bostadsmarknaden är en rapportserie som ges ut två gånger per år av Veidekke och som beskriver läget på bostadsmarknaden. I den nya rapporten (november 2017) konstateras att bilden av bostadsmarknaden är tudelad. Baserat på makroekonomiska variabler är förutsättningarna för bostadsbyggandet goda. Den ekonomiska tillväxten, det låga ränteläget, en het arbetsmarknad i kombination med fortsatt urbanisering talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande och stabila priser.

Å andra sidan finns tecken på en avmattning, i synnerhet i Stockholm – Mälardalen. Ett ökat utbud av såväl nyproduktion som successionsbostäder i kombination med att bankerna i det tysta justerat ned sina egna skuldkvotstak till ca 5 gånger hushållens bruttoinkomst har bidragit till ett mer dämpat marknadsklimat. Sannolikt finns också en psykologisk dimension där medias spekulationer påverkar marknaden och gör hushållen mer avvaktande. Påverkar gör också Finansinspektionens nya aviserade kreditrestriktioner.

Just nu finns således en viss osäkerhet. Veidekke rekommenderar regeringen att avvakta med ytterligare restriktioner och istället stötta ekonomiskt svaga hushåll efterfrågestödjande åtgärder. 

Källa: Lennart Weiss, Veidekke.

Lennart Weiss håller seminarium på Fastighetsmässan den 25 januari kl 10.30-11.15 på scen 1

bostad