Utställarkatalog

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Fastighetsmässans utställare

San Sac AB

San Sac AB

i. 06

58104 LINKÖPING
Sverige
www.sansac.se

San Sac – din totalleverantör för miljöriktig källsortering och avfallshantering

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag.

Från en marknadsledande position, med över 50 års erfarenhet, kan vi idag erbjuda heltäckande systemlösningar för källsortering och avfallshantering till användare i offentlig och privat verksamhet.

San Sac har idag 25 medarbetare och omsätter ca 190 Mkr. Verksamheten är, precis som 1962, lokaliserad till Linköping.
Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örnsköldsvik.

Miljö- och kvalitetscertifiering
San Sac är sedan 2000 miljöcertifierade enligt ISO14001. Som ledande företag inom branschen tar San Sac sitt ansvar inte bara genom att sortera och återvinna avfallet som vi genererar utan vi erbjuder även ett brett sortiment produkter som bidrar till förbättring av miljön

Produkter

Produktnyheter