Branschnyheter

Boka monter Fri entré, registrera dig här

Läs det senaste om Hållbart Byggande

Med hjälp av Betonginitiativet vill aktörer i branschen skapa bättre förutsättningar för framtidens mer klimatneutrala betong. Betong bidrar med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen, och därför har nu flera aktörer av de som på olika sätt arbetar med, beställer, tillverkar och upphandlar betong dragit igång Betonginitiativet. Tanken är att skapa en gemensam plattform för alla ...
Med hjälp av Betonginitiativet vill aktörer i branschen skapa bättre förutsättningar för framtidens mer klimatneutrala betong. Betong bidrar med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen, och därför har nu flera aktörer av de som på olika sätt arbetar med, beställer, tillverkar och upphandlar betong dragit igång Betonginitiativet. Tanken är att skapa en gemensam plattform för alla ...
20-02-18
Dagens regeringsförslag att återinföra det obligatoriska estetiska valet i gymnasiet är positivt och ligger rätt i tiden. Alla behöver undervisning i estetiska ämnen under sin skoltid. Det skriver Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. En bredd av människor med kreativ förmåga är en överlevnadsfråga för att Sverige ska kunna hävda sig som en ...
Dagens regeringsförslag att återinföra det obligatoriska estetiska valet i gymnasiet är positivt och ligger rätt i tiden. Alla behöver undervisning i estetiska ämnen under sin skoltid. Det skriver Charlotta Holm Hildebrand, tf förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. En bredd av människor med kreativ förmåga är en överlevnadsfråga för att Sverige ska kunna hävda sig som en ...
20-02-18
Som en del i att lägga större fokus på social hållbarhet har Ramboll rekryterat Patrik Derk. Patrik Derk kommer senast från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit ...
Som en del i att lägga större fokus på social hållbarhet har Ramboll rekryterat Patrik Derk. Patrik Derk kommer senast från en tjänst som stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista och har tidigare varit vd för Telge Hovsjö ab, ett fastighetsbolag som också var en plattform för social hållbarhet i ett område i Södertälje. Han har även varit ...
20-02-18
Efter att bygget av nya Karolinska uppmärksammats för skenande byggkostnader, skyhöga konsultfaktorer och arbetsmiljöbrister har regeringen bestämt sig för att tillsätta en särskild granskning  för att utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar. Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS -lösning i svensk sjukvård. Offentlig privat samverkan, ...
Efter att bygget av nya Karolinska uppmärksammats för skenande byggkostnader, skyhöga konsultfaktorer och arbetsmiljöbrister har regeringen bestämt sig för att tillsätta en särskild granskning  för att utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar. Nya Karolinska Solna är det första större exemplet på en OPS -lösning i svensk sjukvård. Offentlig privat samverkan, ...
19-02-18
I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Nu har arkitekten Monica von Schmalensee utsetts till ny ordförande för rådet. Monica von Schmalensees uppdrag som ordförande är att starta verksamheten och driva den under det första året. Hon har tidigare varit vd för White Arkitekter, utsågs 2016 till Årets Samhällsbyggare och arbetar idag bland annat ...
I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Nu har arkitekten Monica von Schmalensee utsetts till ny ordförande för rådet. Monica von Schmalensees uppdrag som ordförande är att starta verksamheten och driva den under det första året. Hon har tidigare varit vd för White Arkitekter, utsågs 2016 till Årets Samhällsbyggare och arbetar idag bland annat ...
16-02-18