Varför ska ni ställa ut?

Gör smarta affärer

Välkommen till Norra Europas största fastighetsmässa som helt inriktas på fastighetsförvaltning, driftsfrågor och olika typer av underhållsinsatser för större fastigheter.

Efter kontakt med Sveriges främsta fastighetsbolag och enskilda bostadsrättsföreningar står det helt klart att det finns ett uppdämt behov av en egen mötesplats som speciellt belyser drift, förvaltning och fastighetsunderhåll. Fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningarna vill utveckla sina kunskaper, träffa gamla och nya leverantörer, se produktnyheter och göra affärer.

 

 

Fastighetsmässans besökare är

VD

Företagsledning

Inköpare

Fastighetsägare

Fastighetsutvecklare

Styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningar

Driftschefer

Fastighetsförvaltare

Fastighetsskötare

Underhållsansvariga

Miljöchefer

En mängd företag har bokat monter på Fastighetsmässan, gör det ni med

utställare
visit ejendomsmessen 1
visit ejendomsmessen 2
besök slide 3