Nyheter i Branschen

Boka monter Fri entré - Anmäl dig här Få Fastighetsmässans nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Läs de senaste från Hållbart Byggande

I skånska Svedala har Wästbygg tilldelats en markanvisning där de planerar för 46 Svanenmärkta bostadsrätter. Detta är enligt Wästbygg det första av flera Svanenmärkta projekt. — Det finns en efterfrågan på miljöcertifieringar från både kommuner och slutkunder. Vi vill arbeta med kvalitet både avseende våra produkter och processer där Svanen ligger i framkant och i ...
I skånska Svedala har Wästbygg tilldelats en markanvisning där de planerar för 46 Svanenmärkta bostadsrätter. Detta är enligt Wästbygg det första av flera Svanenmärkta projekt. — Det finns en efterfrågan på miljöcertifieringar från både kommuner och slutkunder. Vi vill arbeta med kvalitet både avseende våra produkter och processer där Svanen ligger i framkant och i ...
22-11-17
Enligt en ny rapport från Sverige Bygger har nästan 50 procent av landets byggherrar och fastighetsägare en uttalad strategi för att öka sitt hållbara och miljömärkta byggande. Under augusti och september 2017 genomförde Sverige Bygger en undersökning med syftet att få en aktuell bild över ur olika aktörer inom projektmarknaden ser på hållbart byggande utifrån ett antal frågeställningar. ...
Enligt en ny rapport från Sverige Bygger har nästan 50 procent av landets byggherrar och fastighetsägare en uttalad strategi för att öka sitt hållbara och miljömärkta byggande. Under augusti och september 2017 genomförde Sverige Bygger en undersökning med syftet att få en aktuell bild över ur olika aktörer inom projektmarknaden ser på hållbart byggande utifrån ett antal frågeställningar. ...
22-11-17
Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader som gör det svårare för arter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. Många arter är hotade och nu kartlägger landets länsstyrelser värdefull natur och föreslår åtgärder i regionala handlingsplaner som ska binda ihop natur för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur. Grön infrastruktur ...
Landskapen blir allt mer uppdelade av vägar och byggnader som gör det svårare för arter att sprida sig och försämrar deras livsvillkor. Många arter är hotade och nu kartlägger landets länsstyrelser värdefull natur och föreslår åtgärder i regionala handlingsplaner som ska binda ihop natur för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur. Grön infrastruktur ...
21-11-17
Forskningsinstitutet RISE har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg som kan användas för att bedöma social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet vid bostadsrenoveringar. – Tanken är att verktyget ska användas tidigt i processen för en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera olika alternativ, till exempel kan man jämföra om man endast ska renovera det som ...
Forskningsinstitutet RISE har tagit fram ett kostnadsfritt verktyg som kan användas för att bedöma social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet vid bostadsrenoveringar. – Tanken är att verktyget ska användas tidigt i processen för en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera olika alternativ, till exempel kan man jämföra om man endast ska renovera det som ...
21-11-17
Den 22 november kommer  Alejandro Aravena få ta emot Göteborgspriset för hållbar utveckling. Han belönas för en modell som ger invånarna i socioekonomiskt  utsatta områden möjligheter att bosätta sig i områden som de annars inte skulle ha haft råd med. Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar ...
Den 22 november kommer  Alejandro Aravena få ta emot Göteborgspriset för hållbar utveckling. Han belönas för en modell som ger invånarna i socioekonomiskt  utsatta områden möjligheter att bosätta sig i områden som de annars inte skulle ha haft råd med. Göteborgspriset för hållbar utveckling är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för en hållbar ...
21-11-17
västlänken

Västlänken - Så påverkas Göteborg

Nu bäddas det rejält för bygget av västlänken i Göteborg. 2026 kommer den sprillans nya tågtunneln att gå enligt plan. Men såklart kommer stora delar av staden att påverkas av arbetet.


Byggbranschen drabbas av flest dödsfall

Undersökningar visar att Byggbranschen är den bransch som drabbas av flest dödsfall på Jobbet. Den vanligaste orsaken är fallolyckor. 

bygg

strejk

Många glada att slippa strejken

Det var många som var glada att slippa strejken. Fastighet skulle ha gått i strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Men det kom till ett avslut innan strejken ens han börja


Bostadsbristen finns kvar trots ökning av bostadsbyggande

Bostadsbyggandet förväntas fortsätta öka under 20017 och 2018. Ändå beräknas det råda bostadsbrist i 3 av 4 av landets kommuner på 3 års sikt. 

bygg