MÖTEN & EVENTS Stockholm 2016 - Kistamässan, 24 - 25 februari 2016

Nordens största och mesta affärsinriktade fackmässa inom mötes- och eventindustrin!

Nyheter & innovationer från utställarna - se dem mitt på mässgolvet!