INNOVATION AKADEMISKA

Innovation Akademiska är en enhet på Akademiska sjukhuset som arbetar aktivt med att fånga upp idéer från personalen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Som anställd får man efter kontakt med Innovation Akademiska stöd i att förädla sina idéer till verkliga prototyper som kan visas och testas. Vi coachar och hjälper till med nyhetsgranskningar, reglering av ägande och kan ta fram prototyper och ritningar tillsammans med medicintekniska experter. Genom nära samarbete med innovationssystemet i Uppsala kan Innovation

Akademiska förmedla kontakter för till exempel finansiering, tillverkning och utbildning i affärskunskap. Vårdpersonal har stor innovationskraft – genom att ta tillvara den kraften kan vi öka säkerheten i vården och göra den effektivare.

Hos Innovation Akademiska finns även en testbädd som ger möjlighet för externa produktutvecklare och företag inom medicinteknik, att samarbeta med Akademiska sjukhuset. Via testbädden sammanför vi dem med vårdens experter för att verifiera krav, utvärdera prototyper och göra den kliniska utvärdering som krävs.

Innovation Akademiska är en av landets VINNOVA-finansierade innovationsslussar. Övriga finansiärer och samarbetspartners är Regionförbundet i Uppsala län, Uppsala BIO, Uppsala Innovation Centre, Almi och Uppsala kommun. Läs vårat produktblad här>>

Hitta produkter

Mässa