VIRTUALIZATION 12 är Sveriges största evenemang inom virtualisering och ger insikter om allt från skrivbordsdatorer till datacenter.

IT-inköparna uppger att virtualisering är framtiden för deras IT-miljö. Förutom att öka nyttjandegraden av deras hårdvara och minska antalet servrar att sköta, ger virtualisering fördelar som ökad effektivitet och enklare drift av IT-miljön. På VIRTUALIZATION 12 får besökarna se alla fördelarna med virtualisering och får svar på sina frågor.

Här lär sig besökarna mer om:
• Virtualisering av skrivbordsdatorer
• Virtualisering av servrar
• Virtualisering av datacenter
• Virtualisering av infrastruktur
• Säkerhet och katastrofhantering
• Vad som lönar sig att virtualisera

Featured exhibitors
Sponsors
Oficial Media Partner