Besök Nordens största industrimässor 2011

Sveriges mest kompletta mötesplats för industrin - Möt över 250 utställare!

INDUSTRIMÄSSORNA i Malmö 2011 ger dig fem mässupplevelser under ett och samma tak - AUTOMATION 2011, DISTRIBUTION & LOGISTIK 2011, LIVSMEDELSPRODUKTION & PROCESSTEKNIK 2011, PACK & EMBALLAGE Öresund 2011, UNDERHÅLLSTEKNIK 2011. Det är här, på Sveriges största industrimässa, som du ser hela produktionskedjan vid ett tillfälle – ett måste för dig som jobbar med produktion, underhåll, förpackning och logistik. På plats finns fler än 250 utställare som visar de senaste innovationerna och rönen för en effektivare produktion samt ger dig idéerna som öppnar nya dörrar till din fortsatta framgång.

Besök AUTOMATION 2011 och hitta nya automationslösningar för ditt företag. Det sker ständigt förnyelser för att ytterligare effektivisera och förbättra produktionen. Se möjligheterna - det finns alltid något ni kan förbättra.

Att lyssna till mässans seminarier är också en källa till nya idéer och uppslag.
Branschens bästa specialister bjuder på sina kunskaper och erfarenheter. Se hela seminarieprogrammet för de både dagarna i menyn till höger. Nedan presenteras några seminarier som kan vara extra intressant för dig som besöker AUTOMATION 2011.

14/4 kl 11.30 Scen: Baltiska Hallen
Öka förädlingsgraden i svensk industri
Hur kan det svenska “produktionssystemet” förbättras och vad borde vi ta till oss från andra miljöer. Vikten av att jobba med metodutveckling för att öka förädlingsgraden i svensk industri och se till så vi står starka i konkurrensen från omvärlden.

Tobias C. Larsson, Professor, avd för Maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola

 

13/4 kl 10.00, Scen: Baltiska Hallen
Teknologier för framtidens automation?!
En stor del av utvecklingen inom teknikområden viktiga för automation sker idag i helt andra branscher, såsom underhållnings-, media- och kommunikationsindustrin. Detta föredrag tittar på en del av teknologiutvecklingen inom dessa områden och ger exempel på hur framtidens automationsprodukter och -system kan komma att påverkas av detta.

Tomas Lagerberg, Chef automationsforskning, ABB Corporate Research, Sverige

13/4 kl 11.30, Scen: Baltiska Hallen
Flexibel automation med visionsguidad robot
– en lösning även för korta serier!
Historiskt sett har automatiserad produktion kopplats till storskalig massproduktion och stora serier. Idag är det möjligt att bygga automation som klarar att hantera många olika varianter och som även kan hantera helt nya förutsättningar i framtiden. Seende robotar som ser de detaljer som skall plockas och där inlärning av nya detaljer endast tar några minuter är ett mycket gott exempel på automation byggd på dessa principer. Föredraget beskriver tekniken som gör detta möjligt och ger en uppdaterad översikt av tillgänglig kamerateknik idag. Fokus ligger dock på praktiska exempel och referenser hämtade ur verkligheten där flera exempel på lyckade automationslösningar ges!

Henrik Saldner, PhD, VD, SVIA

Hitta produkter

Mässa