Ekonomi & Företag 2015 - Kistamässan, KISTA, 07 - 08 oktober 2015

Mötesplatsen för ekonomer och företagare

Håll dig uppdaterad på mässan för ekonomer och företagare!

Vi firar 5 år!

Besökarrekord på Ekonomi & Företag

Vi vill tacka alla utställare, partners, sponsorer och föreläsare för strålande insats och för den härliga atmosfär som ni spred under mässdagarna. Föreläsningarna har varit enormt uppskattade bland våra besökare och vi har haft många fullsatta hallar. Vi har redan fått en hel del positiv feedback från besökarna och vi genomför nu en enkät på både besökare och utställare för att ta del av mer information om våra deltagare och för att fortsätta utveckla Ekonomi & Företag som mötesplats. Den kommer att finnas att ta del av lite längre fram. Ekonomi & Företag besöktes på onsdagen av 1695 besökare och torsdagen av 1507, vilket är en fin ökning med närmare 350 personer fler än förra årets mässa. 

Vi hälsar er tillbaka till mässan igen den 12-13 oktober 2016!