Ekonomi & Företag 2015 - Kistamässan, KISTA, 07 - 08 oktober 2015

Mötesplatsen för ekonomer och företagare

Håll dig uppdaterad på mässan för ekonomer och företagare!

Besökarrekord på Ekonomi & Företag

Vi vill tacka alla besökare, utställare, partners, sponsorer och föreläsare för den härliga atmosfär som ni spred under mässdagarna. Föreläsningarna har varit enormt uppskattade och vi har haft många fullsatta hallar. Ekonomi & Företag besöktes på onsdagen av 1695 besökare och torsdagen av 1507, vilket är en fin ökning med närmare 350 personer fler än förra årets mässa. 

Vi hälsar er tillbaka till mässan igen den 12-13 oktober 2016!