Det är här du lär dig hur du bygger billigare och mer effektivt, hur du kan arbeta för en mer hållbar framtid och få de bästa tipsen för att energieffektivisera. Inte mist läggs det stort fokus på en säkrare arbetsplats och en sund byggbransch!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferensrum - FRUKOSTSEMINARIUM - 8.30

Vart ska vi och varför?

Hur ska vi veta vad vi ska göra, vad vi ska satsa på, investera i, vem eller vilka vi ska samarbeta med, vilken kompetens vi ska utveckla, vilka ledare och medarbetare vi ska rekrytera om vi inte vet vart vi ska och varför? Vad och vilka gör en stad hållbar, miljösmart, energieffektiv? Vilka är drivkrafterna för offentliga och privata aktörer att vara med i racet om den mest hållbara staden?

Katarina Pelin, Miljödirektör Malmö Stad

Vi bjuder på kaffe och fralla - VÄLKOMMEN!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 9.45

"SUMAK" ett  integrationsprojekt från Rosengård

Sveriges Byggindustrier / Byggcheferna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferensrum - 9.45

Entreprenadbesiktning enligt SBR-modellen

Morgan Runesson och Peter Holst från SBR Byggingenjörerna

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 2 - 10.00

Branschregler Säker Vatteninstallation och SBUF (Sveriges Byggindustriers Utvecklingsfond) projektet - Säker Vatten väggen.

Säker Vatten väggen är en våtrumsvägg som uppfyller kraven på infästningar i branschreglerna och som är provad i full skala på SP i Borås. Säker Vatten väggen är framtagen gemensamt med ledande byggföretag, småhustillverkare och försäkringsbolag. Projektet är lyckat och har medfört en fortsättning med nya projekt!

Fredrik Runius, Säker Vatten AB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 10.30

MODEVISNING


Missa inte Prevex personliga men grymt heta modevisning med Lasse Lindberg som konferencier på stora scenen. Där visar deras modeller upp kläder, skor och accessoarer från Helly Hansen, Jobman, Fristads, Ejendals, X-safe mm 

Prevex

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 2 - 10.45

Kvalitetssäkring av våtrum

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lanserar P-märkning av vattentäta och vattenavvisande skikt för våtutrymmen som ett sätt att öka kvaliteten vid byggande av våtutrymmen. Det har under en längre tid funnits ett behov av en opartisk certifiering av tätskikt som används i våtutrymmen. Tidigare har det endast funnits branschgodkännanden som styrts av de olika branschorganisationerna.

Ulf Antonsson, våtrumsexpert SP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 11.15

Energirenovering av värmesystem och tappvattensystem
Hur det går till, att med en enda teknik rena hela värmesystem, tappvattensystem, kylsystem och komponenter som värmeväxlare, ventiler, blandare, duschmunstycken, pumpar, radiatorventiler, radiatorer ifrån avlagringar och korrosion.

  • Hur ni samtidigt sparar energikostnader 5-35%.
  • Hur ni sparar i befintliga och gamla fastigheters vattensystem och uppnår bestående sänkningar av kostnaderna för drift, service, underhåll, energiförbrukning och investeringskostnader.
  • Hur principen för Bauer PipeJet® teknik-effekt-funktion förlänger livslängden för hela vattensystemet och förebygger dyra rörrenoveringar.
  • En underhållsåtgärd och som i ”Life Cycle Cost” betydelse innebär att det inte är en investering. Det är sedvanligt underhåll med bäst möjliga teknik.
  • Ur miljö- och hållbarhetsperspektiv är det helt rätt lösning för alla befintliga fastigheter.

Lars Hansson, Bauer Watertechnology AB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 2 - 11.30

Elinstallationer i badrum

Det var många förändringar i reglerna vid senaste utgåvan, har du koll på vad som gäller? Håll dig uppdaterad kring Elinstallationsreglerna för badrum.
Ingvar Eriksson, SEK Svensk Elstandard

Läs en intervju med Ingvar här>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 12.00

Byggvärme 2013!
En styrd kostnad?

 

Thomas Strålman
produktchef Klimat/ Technical Development Director Heating Division El-Björn AB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 12.45

Miljøcertificering (EPD) af byggevarer - et keypoint når bæredygtigt byggeri skal dokumenteres

 

Morten Lægaard, EPD ekspert ved Teknologisk Institut

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 2 - 13.00

Hållbart byggande i betong

Tunna textilarmerade fasadskivor för bättre miljö
Användning av tunna textilarmerade fasadskivor i betong för nyproduktion samt upprustning av miljonprogrammets byggnader ger en bättre miljö. Det faktum att de prefabricerade skivorna är tunna innebär flera fördelar:
-    Mindre materialåtgång innebär lägre kostnader för material och transporter samt mindre miljöbelastning
-    Lättare hantering, vilket är bra i renoveringssammanhang
-    Mer plats för isolering ger lägre uppvärmningskostnader

Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet

Vägledning om betong vid miljöcertifiering

Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare som ett hjälpmedel för att styra mot ett mera hållbart byggande. De system som framför allt är aktuella i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building. För att dessa certifieringssystem ska resultera i val av hållbara lösningar och material är det viktigt att det finns kunskap om hur olika lösningar och material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för klassning enligt de olika systemen. Nu finns fyra samlade skrifter framtagna om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystemen. Vägledningarna, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare och miljösakkunniga, experter på miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl. Vägledningarna publiceras under mars månad på www.betongforeningen.se

Anders Rönneblad, Cementa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferensrum - 13.00

En säker arbetsplats - nollvisionen

Talare under halvdagspasset är ;

Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige, Byggmästar´n i Skåne – vd Carin Stoeckmann, Håkan Olsson, avdelningschef för inspektion Syd, Arbetsmiljöverket, Charlotta Gottschalk Dieden, Sveriges Byggindustrier, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, representanter från SEKO, Byggnads, ME, VVS, PLR, EIO, Målaremästarna, Transportarbetareförbundet samt Fastighetsägarna SYD

Moderator Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier

Läs mer och registrera dig här>>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 13.30

 

 

Ombyggand+standardhöjning=högre hyra?

Här reder vi ut hur hyreslagen styr regelverket
kring ombyggnad och standardförbättring av bostadslägenheter.


Medverkande: Björn Andersson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Syd

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SONY DIGITAL CAMERA

SCEN 2 - 13.45

Hållbar tätning av fönster i miljonprogramsområde

När Väsbyhem renoverade lägenheter i ett miljonprogramsområde valde man att tejpa istället för att använda fogmassa vid fönsterbyten. Lösningen sparade arbetstid, är mer hållbar och minskade läckaget avsevärt. Slutsatserna var bland annat att den nya metoden minskar risken för att kalluft läcker in i lägenheten genom det yttre klimatskalet, att det höjer komforten för hyresgästerna samt
leder till ett lägre energibehov för uppvärmningen av fastigheten.

Jörgen Eklöf, Försäljningschef för industritejp & Lim, 3M Svenska AB

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 1 - 14.15

Hållbart byggande

 

Felicia Oreholm, Byggingenjör SBR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCEN 2 - 14.30

We are Building Polish-Swedish Co-operation in the Construction Industry

Organiser:
Embassy of the Republic of Poland in Stockholm, Trade and Investment Promotion Section

Moderator:
Malgorzata Musińska-Kubis, First Secretary, Trade and Investment Promotion Section, Embassy of Poland in Stockholm

This is a unique opportunity for you to listen to presentations on Polish companies’ offers!

We are proud that the Swedish companies appreciate more and more Polish building, construction and finishing materials, which are known for their excellent quality, design and attractive price. During the seminar you will also have a chance to meet Polish Embassy in Stockholm representatives and to talk about Polish export/import potential and Polish-Swedish trade opportunities.
READ MORE>>

 

 

Hitta produkter

Mässa