Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Kunskapsscenen 8 oktober

11.30-12.00 Airbnb - min eller din lägenhet?

 • Andrahandsuthyrning
 • Vad är det som gäller med de nya reglerna?
 • Vad får bostadsrättsägaren göra?
 • Hur ska bostadsrättsföreningen hantera dessa nya möjligheter?
 • Ställ frågorna till våra juridiska experter
Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Lisa Renntun

Lisa Renntun, Jurist, HSB Malmö

Camilla Alm-Eriksson

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen


12.30-13.00 Vad händer med ditt hus när klimatet förändras?

 • Hur vet man om ens hus står i ett riskläge? 
 • Vad kan hända om ens fastighet står i riskläge?
 • Konsekvenser på huset
 • Försäkringskonsekvenser
 • Resonemang kring vad man kan/bör vidta för åtgärder om huset står i ett riskläge
Helena Klåvus

Helena Klåvus, Chef IT och Utveckling, SBC

Charlotta Szczepanowski

Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen


13.30-14.00 Föreningens ekonomi- vad kan styrelsen påverka?

 • Värdet i att ha en underhållsplan
 • Vad kan föreningen åstadkomma?
 • Hur höjer vi värdet på bästa sätt?
 • Vilka insatser ger ett högre värde på föreningens fastighet?
Helena Klåvus

Helena Klåvus, Chef IT och Utveckling, SBC

Cipi Jugovic

Cipi Jugovic, Ekonom, HSB Malmö

Malin Lundin

Malin Lundin, Arbetsledare Ekonomisk Förvaltning, Riksbyggen


14.30-15.00 Vanliga störningar och ovanliga störningar, vad kan styrelsen göra?

 • Konflikthantering
 • Outsiders, samlare, psykisk ohälsa – vilket är ditt ansvar som bostadsrättsförening?
 • Huskurage, vad är det?
 • Var kan man söka hjälp?
 • Tips och råd
 • Möjlighet för publiken att ställa frågor
Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Lisa Renntun

Lisa Renntun, Jurist, HSB Malmö

Camilla Alm Eriksson

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen