Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Kunskapsscenen 7 oktober

11.30-12.00 Airbnb - min eller din lägenhet?

 • Andrahandsuthyrning
 • Vad är det som gäller med de nya reglerna?
 • Vad får bostadsrättsägaren göra?
 • Hur ska bostadsrättsföreningen hantera dessa nya möjligheter?
 • Ställ frågorna till våra juridiska experter
Lisa Renntun

Lisa Renntun, Jurist, HSB Malmö

Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Camilla Alm

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen


12.30-13.00 Vad händer med ditt hus när klimatet förändras?

 • Hur vet man om ens hus står i ett riskläge? 
 • Vad kan hända om ens fastighet står i riskläge?
 • Konsekvenser på huset
 • Försäkringskonsekvenser
 • Resonemang kring vad man kan/bör vidta för åtgärder om huset står i ett riskläge
Magnus Ulaner

Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB

Karolina Brick

Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen

Helena Klåvus

Helena Klåvus, Chef IT och Utveckling, SBC


13.30-14.00 Föreningens ekonomi- vad kan styrelsen påverka?

 • Värdet i att ha en underhållsplan
 • Vad kan föreningen åstadkomma?
 • Hur höjer vi värdet på bästa sätt?
 • Vilka insatser ger ett högre värde på föreningens fastighet?
 • Vi bjuder också in en bank som får svara på vad som påverkar räntan för föreningen
Cipi Jugovic

Cipi Jugovic, Ekonom, HSB Malmö

Matilda Öster

Matilda Öster, Bostadsrättskonsult Ekonomi, SBC

Malin Lundin

Malin Lundin, Arbetsledare Ekonomisk Förvaltning, Riksbyggen

Henrik Stever

Henrik Stever, Företagsrådgivare, Swedbank


14.30-15.00 Vanliga störningar och ovanliga störningar, vad kan styrelsen göra?

 • Konflikthantering
 • Outsiders, samlare, psykisk ohälsa – vilket är ditt ansvar som bostadsrättsförening?
 • Huskurage, vad är det?
 • Var kan man söka hjälp?
 • Tips och råd
 • Möjlighet för publiken att ställa frågor
Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Lisa Renntun

Lisa Renntun, Jurist, HSB Malmö

Camilla Alm

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen


15.30-16.00 Digitala huset: Nu och i framtiden?

 • Effektivisering av fastigheten
 • Vad kommer den ökade digitaliseringen att innebära för er?
 • På vilket sätt kan den ökade effektiviseringen gynna er?
 • Datoriserad driftövervakning
 • Digital kommunikation i föreningen 
Helena Klåvus

Helena Klåvus, Chef IT och Utveckling, SBC

Linnea Källgård

Linnea Källgård, HSB Living Lab 

Daniel Christiansson

Daniel Christiansson, Gruppchef Teknisk Förvaltning, Riksbyggen


16.30-17.00 Utveckla styrelsens arbete med en strategisk inriktning

 • Varför upplever många bostadsrättsföreningar svårigheter med att rekrytera personer som vill jobba med styrelsearbete?
 • Hur kan man jobba för att locka nya styrelseledamöter, även de yngre?
 • Hur man kan komma bortom detaljfrågorna i styrelsens arbete?
 • Vilka värden ska föreningen stå för?
 • Vilken utveckling ser styrelsen och medlemmarna?
 • Hur ter sig livet i föreningen om 5-10 år?
 • Vikten av att ha förmågan att kommunicera med olika typer av människor för att kunna utveckla föreningen
 • Föreningens arbetssätt och utvecklingsmål
Helena Klåvus

Helena Klåvus, Chef IT och Utveckling, SBC

Mia Gustafson

Mia Gustafson, Kommunikationschef, HSB Malmö

Janette Skogshus

Janette Skogshus, Föreningssamordnare, Riksbyggen