Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Inspirationsscenen 8 oktober

11.00-11.30 Energi Renovering Värmesystem och Tappvattensystem

Lars Hanson, Sverigechef, Bauer Watertechnology. Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoverat och Energi Effektiviserat hela rörsystemet för uppvärmning och tappvattensystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader och dessutom förlängs livslängden för hela vattensystemet. Vi berättar hur våra kunder sänker sina kostnader och förebygger dyra rörrenoveringar, gör stora besparingar i tappvattensystem och uppvärmningssystem, vilket är vetenskapligt bevisat med Bauer PipeJet® effekter. Vi erbjuder helt enkelt längre hållbarhet till minsta möjliga miljöpåverkan samt möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i vattensystemen.

Lars Hansson

Kjell Johansson

12.00-12.30 Cirkulär ekonomi – Annars resurshaveri!

Kjell Johansson har jobbat med hissar i snart 40 år. Sedan 1998 är han majoritetsägare i Hydroware AB, ett företag som utvecklar och säljer komponenter och system för hydraulhissar. År 2013 genomförde man en livscykelanalys (LCA) där man jämför miljöbelastningen från de två vanligaste typerna av hissar. Analysen visar att den största miljöpåverkan på hissar i bostadshus kommer från materialet som används för att producera hissen och inte från den dagliga driften. Jordens resurser är begränsade och om vi fortsätter att konsumera råvaror enligt dagens slit & släng princip så tar dom en dag slut. Cirkulär ekonomi handlar om att forma en hållbar framtid där återanvändning av resurser är ledordet.


13.00-13.30 Kan vattenläckan släcka branden?

Förebygg skador på rätt sätt. Kenneth Johansson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne. Vi som arbetar på Länsförsäkringar Skåne bor där du bor, kör samma väg till jobbet och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Kenneth Johansson