Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Inspirationsscenen 7 oktober

Jesper Aspegren

11.00 Invigning

Moderator Jesper Aspegren intervjuar mässans invigningstalare.


12.00-12.30 Vem vill bo där det inte är attraktivt?

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne. Mikael har en bred erfarenhet av att driva olika projekt och verksamheter inom offentlig sektor, bl a Europakorridoren, Malmö Stads Kommunikationsavdelning, Öresundskommittén mm.

Mikael_stamming

Lars Hansson

13.00-13.30 Energi Renovering Värmesystem och Tappvattensystem

Lars Hanson, Sverigechef, Bauer Watertechnology. Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoverat och Energi Effektiviserat hela rörsystemet för uppvärmning och tappvattensystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader och dessutom förlängs livslängden för hela vattensystemet. Vi berättar hur våra kunder sänker sina kostnader och förebygger dyra rörrenoveringar, gör stora besparingar i tappvattensystem och uppvärmningssystem, vilket är vetenskapligt bevisat med Bauer PipeJet® effekter. Vi erbjuder helt enkelt längre hållbarhet till minsta möjliga miljöpåverkan samt möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i vattensystemen.


Pekka Ojanne

15.00-15.30 Nytt sätt att göra en genuin tegelfasad på!

Pekka Ojanne, Stofix tegelfasadsystem. Hållbar och energibesparande lösning med en fungerande luftspalt som håller väggen torr. Fasadsystemet består av fabrikstillverkade, helarmerade tegelelement med maxmått 600x1200mm. Teglet är tunnare vilket ger utrymme för mer isolering eller mer boarea. Montaget är 3-4 gånger snabbare än traditionell murning. Stofix tegelfasadsystem halverar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell murning.


16.00-16.30 Cirkulär ekonomi – Annars resurshaveri!

Kjell Johansson har jobbat med hissar i snart 40 år. Sedan 1998 är han majoritetsägare i Hydroware AB, ett företag som utvecklar och säljer komponenter och system för hydraulhissar. År 2013 genomförde man en livscykelanalys (LCA) där man jämför miljöbelastningen från de två vanligaste typerna av hissar. Analysen visar att den största miljöpåverkan på hissar i bostadshus kommer från materialet som används för att producera hissen och inte från den dagliga driften. Jordens resurser är begränsade och om vi fortsätter att konsumera råvaror enligt dagens slit & släng princip så tar dom en dag slut. Cirkulär ekonomi handlar om att forma en hållbar framtid där återanvändning av resurser är ledordet.

Kjell Johansson

Charlotte_Teglgaard

17.00-17.30 Hissens livscykel

Risker med gammal hissutrustning, att tänka på vid renovering, energibesparingar vid modernisering eller utbyte av gammal hiss. Charlotte Teglgaard, generalsekreterare, Hissförbundet. Förbundet representerar 29 stora och små medlemsföretag, vilket innebär över 80% av hissbranschen. Fokus i deras arbete ligger på att informera, utbilda och påverka.