Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Malmö Mäss-service

Sista beställningsdag hos Malmö Mäss-service

Beställ utrustning till din monter i webshopen online på Malmö Mäss-service hemsida. Där kan du också se bilder på Malmö Mäss-service sortiment.Om du behöver hjälp med skyltar, banners, ramspända dukar eller annan grafisk produktion, kontakta Mäss-service per mail för mer info och priser.

Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 15 september

All byggnation/exponering över 2,5 m måste ansökas om tillstånd, se nedan för mer info. Glöm inte att bifoga ritning på bl a el, vajer, VVS etc.

Kontaktperson för Mäss-Service: Jörgen Jönsson, jorgen@mass-service.se. Telefon 040-642 99 25.