Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

In- och utflyttningstider på Malmömässan

Inflyttningstider:

Torsdag 6 oktober 07.00 - 20.00
Önskas inflytt senare än kl. 20.00 så kan det ordnas mot en avgift på 2000kr/monter. Detta måste föranmälas till Malmö Mäss-Service.

Utflyttningstider

Lördagen 8 oktober 16.30 – 22.00
Portar och grindar öppnas så fort tomemballaget körts ut. Observera att utflyttning tidigast kan påbörjas ca 30 minuter efter det mässan stängt dvs klockan 16.30 på sista mässdagen. Håll gångarna fria så går det fortare! Färdigpackat och uppmärkt gods går bra att hämta fram till kl 16.00 på måndagen efter avslutad mässa.

Leveranser

Under pågående mässa får varutransporter till hallen endast ske en timme före mässans öppnande. Förvaringsutrymmen för gods ni behöver under mässan beställer ni på plats när ni packat upp er monter. Gods kan tas emot som tidigast 26 september, vardagar mellan 08-16. 

Det finns truckhjälp väl på plats vid inflyttning, kostnaden beror på vad ni behöver truckhjälp med och ni betalar truckhjälpen tillsammans med er faktura från Mäss-Service.

Leveransadress:
MalmöMässan
Bostadsrättsmässan 2016
Företagets namn och ert monternummer*
Kontaktperson (hos er)
Mässgatan 6
SE-215 32 Malmö

*Notera att godset måste vara uppmärkt med monternummer, företagsnamn och mässnamn för att kunna köras ut till er monter och finnas på plats när ni kommer dit.