Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Digitalisering av fastigheten - vad kan det innebära?

HSB Living lab

HSB Living lab

Vad kommer den ökade digitaliseringen i en bostadsrättsförening att innebära för de boende?

Linnea: Det är ju helt upp till respektive bostadsrättsförening, såklart. Men framöver kommer det att finnas mängder av möjligheter att interagera med t ex tvättstugan, soprummet eller ytterdörren. Digitalisering och införandet av sensorer ger också huset en egen röst och med hjälp av analyser kan huset själv tala om att något inte är som det brukar. Det kan vara ett stopp i något flöde eller ändrade temperaturer/luftfuktighet i olika utrymmen. Jag tror också att vi kommer att se en förnyad och förbättrad grannsämja tack vare att digitalisering öppnar för nya kontaktytor och möjligheter att dela resurser, t ex borrmaskiner.

Det finns ibland en del oro hos de boende kring detta, vilka är fördelarna?

Linnea: En fördel är ju att precis som du kan välja att ha en smartphone eller inte och bestämma hur och vad du använder den till, så kan du välja hur digital du vill vara hemma. Vill du inte ha SMS från tvättmaskinen slipper du. Andra fördelar kan vara fjärrstyrning av lås - att du via mobilen kan öppna portar och släppa in bud och leveranser under en begränsad tid. På sikt kanske vi inte kommer att ha några portkoder, vilket kan ge en ökad trygghet. Ytterligare fördelar är en ökad flexibilitet - måste jag boka tvättstugan 3 timmar om jag bara ska tvätta en maskin? Eller kanske kan huset själv beställa snöskottning till taket när risk för ras föreligger?

Vilka områden ligger näst på tur att bli digitaliserade?

Linnea: Elbranschen befinner sig i en väldigt spännande process just nu, där vi som konsumenter kan välja att även bli producenter av el tack vare smarta elnät. Samtidigt får vi fler och fler eldrivna produkter, t ex elbilar. 

Också sjukvården erbjuder fler och fler digitala tjänster - allt från smarta larm i hemmet till videomöten med specialister på annan ort. Här finns också möjligheten till mer korrekta diagnoser när de kan ställas baserade på data från patientfall över hela världen. Där har vi idag en del frågetecken kring integritet, men inom några år tror jag vi har en väg framåt.

Något övrigt du vill tillägga?

Linnea: Digitaliseringen av hemmet är något som varit på tapeten länge - de första smarta kylskåpen kom för över 20 år sedan, men de har inte slagit igenom. 

Vi har fortfarande inte riktigt knäckt 'smarta-hemmet'-nöten. Jag tror att det bl a beror på att företagen har tänkt för mycket på egen kammare och inte löst faktiska problem. Att t ex manuellt tända och släcka ljuset hemma är helt enkelt inte tillräckligt jobbigt. 

Samverkan med boende behövs för att få ett hem som är smart på riktigt. Ett forum för detta är HSB Living Lab där boende, näringsliv och akademi har en tydlig agenda att utforska framtidens boende. 

 

Läs intervjun med Monika Jukic, SBC

Läs intervjun med Karolina Brick, Riksbyggen

Linnea Källgård

Linnea Källgård, HSB Living lab