Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

TRÄFFA STYRELSELEDARMÖTER, FÖRVALTARE OCH INKÖPARE!

BostadsrättsMässans huvudmålgrupper är styrelseledamöter, förvaltare och inköpare men även bostadsrättshavare och engagerade bostadsrättsintresserade tillhör målgruppen.

”Bostadsrättsmässan är ett viktigt tillfälle för att vidareutveckla sin BRF. Mässan hjälper även till att bygga en grund för att ta genomtänkta styrelsebeslut. Utbildningsaspekten är också viktig, inte minst för medlemmarna i en förening”.

Tommy Malmqvist, Brf-administratör, Brf Vattenverksallén. Besökare BostadsrättsMässan i Malmö 2014.