Bostadsrättsmässan 2016 - MalmöMässan, 07 - 08 oktober 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Bostadsrättsmässan Malmö 2018

Vi vill rikta ett stort tack till alla besökare och utställare som medverkade på årets Bostadsrättsmässa i Malmö!

Nästa mässa går av stapeln i Stockholm på Kistamässan 17-18 november 2017.

Till Bostadsrättsmässan Stockholm

Direktkontakt med Sveriges hetaste bostadsmarknad!

Vi vet av erfarenhet från genomförda mässor att styrelser och bostadsrättshavare uppskattar ett eget forum som bara fokuserar på bostadsrätt. En engagerad mötesplats där vi samlat kan hämta information och ny kunskap kring bland annat produkter, tjänster och regelverk med mera.

Många bostadsrättsföreningar planerar för stora investeringar. Därför kan mässan i Malmö bli en oerhört betydelsefull del av din marknadsföring för att nå din målgrupp.

Ingen annanstans kan du under intensiva dagar träffa representanter för olika bostadsrättsföreningar – både boende och styrelser – som vill samla på sig kunskap och information för sitt boende, sin förening och sin fastighet.

Välkomna till möteseffektiva och fullspäckade dagarMalmömässan den 7 -8 oktober 2016!

Vad säger besökarna om mässan?

”Bostadsrättsmässan är ett viktigt tillfälle för att vidareutveckla sin BRF. Mässan hjälper även till att bygga en grund för att ta genomtänkta styrelsebeslut. Utbildningsaspekten är också viktig, inte minst för medlemmarna i en förening”.

Tommy Malmqvist, Brf-administratör, Brf Vattenverksallén. Besökare BostadsrättsMässan i Malmö 2014.

Vad säger utställarna om mässan?

"Techem är en leverantör av system och tjänster för individuell mätning och debitering (IMD) vilket de senaste åren har varit av stort intresse för bostadsrättsföreningar, och inte minst nu efter energieffektiviseringsdirektivet från EU. Vi var med på båda 2014 års mässor i Malmö och Göteborg för att det är ett bra tillfälle att profilera sig samt att träffa och prata med bostadsrättsföreningar, vi deltog också 2015 på mässan i Stockholm".
Techem, Oscar Håkansson, Regionchef. BostadsrättsMässan i Malmö och Göteborg 2014

Oscar Håkansson
Daniel Kjellsson

Denna mässa är bra eftersom den är riktad till det klientel som vi vänder oss till, fastighetsägare som skall äga och förvalta sin egen bostad. De sätter framför allt livslängd och kvalité i fokus vilket stämmer överens med våra produkter. Alla aktiviteter och seminarier som pågår under mässdagarna hjälper till att göra den attraktiv för besökarna.
H Fönster Lysekil, Daniel Kjellson, Försäljningschef. BostadsrättsMässan i Malmö och Göteborg 2014

Vad säger våra medarrangörer om Bostadsrättsmässan?

Mia, HSB

"BostadsrättsMässan är ett av branschens viktigaste forum, där vi som utställare får ett unikt tillfälle att möta både befintliga och nya kunder. Många av de besökande bostadsrättsföreningarna planerar för investeringar. För HSB Malmö är det otroligt värdefullt att få vara medarrangör för BostadsrättsMässan och bidra till att dessa besökare får aktuell och värdefull kunskap kring produkter, tjänster och regelverk".

Mia Gustafson, AO Chef Medlem och Kommunikation, HSB Malmö 

”Som medarrangör av BostadrättsMässan är det ett privilegium att få vara med och bygga den främsta mötesplatsen för bostadsrättsföreningar, deras styrelser och leverantörer. Det är en plats där man snabbt kan få information och kunskap om det senaste i branschen. Som utställare ser vi att det är där vi får träffa rätt besökare som dessutom många gånger är redo att fatta beslut om nya investeringar”.
Annika Wikström, marknadschef på SBC.

"Bostadsrättsmässan är ett unikt tillfälle för oss att både träffa många representanter från bostadsrättsföreningar och våra kollegor i branschen under två fullspäckade och händelserika dagar. Det är både lärorikt, inspirerande och bra för kundrelationerna". 

Helena Elfwing, marknadsansvarig på Riksbyggen