BostadsrättsMässan Göteborg Höst 2016 - Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Kunskapsscenen 11 november

11.30-12.00 Airbnb - min eller din lägenhet?

 • Andrahandsuthyrning
 • Vad är det som gäller med de nya reglerna?
 • Vad får bostadsrättsägaren göra?
 • Hur ska bostadsrättsföreningen hantera dessa nya möjligheter?
 • Ställ frågorna till våra juridiska experter

Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Camilla Alm Eriksson

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen

Klas Sjödell

Klas Sjödell, Jurist, HSB Göteborg


12.30-13.00 Vad händer med ditt hus när klimatet förändras?

 • Hur vet man om ens hus står i ett riskläge? 
 • Vad kan hända om ens fastighet står i riskläge?
 • Konsekvenser på huset
 • Försäkringskonsekvenser
 • Resonemang kring vad man kan/bör vidta för åtgärder om huset står i ett riskläge
Magnus Ulaner

Magnus Ulaner, Miljöchef, HSB

Karolina Brick

Karolina Brick, Miljöchef, Riksbyggen

Andreas Lahhman

Andreas Lahham, Chef Teknisk förvaltning, SBC


13.30-14.00 Föreningens ekonomi- vad kan styrelsen påverka?

 • Värdet i att ha en underhållsplan
 • Vad kan föreningen åstadkomma?
 • Hur höjer vi värdet på bästa sätt?
 • Vilka insatser ger ett högre värde på föreningens fastighet?
 • Vi har även bjudit in Jan-Olof Olsson, Oberoende fastighetsvärderare, Swedbank som svarar på dina frågor
Markus Pålsson

Markus Pålsson, Chef Ekonomisk Förvaltning, SBC

Malin Lundin

Malin Lundin, Arbetsledare Ekonomisk Förvaltning, Riksbyggen

Britt-Marie Ekvall

Britt-Marie Ekvall, Ekonom, HSB Göteborg


14.30-15.00 Vanliga störningar och ovanliga störningar, vad kan styrelsen göra?

 • Konflikthantering
 • Outsiders, samlare, psykisk ohälsa – vilket är ditt ansvar som bostadsrättsförening?
 • Huskurage, vad är det?
 • Var kan man söka hjälp?
 • Tips och råd
 • Möjlighet för publiken att ställa frågor
Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist, SBC

Camilla Alm Eriksson

Camilla Alm-Eriksson, Chefsjurist, Riksbyggen

Andrea Gordon

Andrea Gordon, Jurist, HSB Göteborg


15.30-16.00 Digitala huset: Nu och i framtiden?

 • Effektivisering av fastigheten
 • Vad kommer den ökade digitaliseringen att innebära för er?
 • På vilket sätt kan den ökade effektiviseringen gynna er?
 • Datoriserad driftövervakning
 • Digital kommunikation i föreningen 
Andreas Lahham

Andreas Lahham, Chef Teknisk Förvaltning, SBC

Linnea Källgård

Linnea Källgård, HSB Living Lab 

Max Green

Max Green, Energiingenjör, Riksbyggen


16.30-17.00 Utveckla styrelsens arbete med en strategisk inriktning

 • Varför upplever många bostadsrättsföreningar svårigheter med att rekrytera personer som vill jobba med styrelsearbete?
 • Hur kan man jobba för att locka nya styrelseledamöter, även de yngre?
 • Hur man kan komma bortom detaljfrågorna i styrelsens arbete?
 • Vilka värden ska föreningen stå för?
 • Vilken utveckling ser styrelsen och medlemmarna?
 • Hur ter sig livet i föreningen om 5-10 år?
 • Vikten av att ha förmågan att kommunicera med olika typer av människor för att kunna utveckla föreningen
 • Föreningens arbetssätt och utvecklingsmål
Michael Rockström

Michael Rockström, Teknisk förvaltare, Riksbyggen

Markus Pålsson

Markus Pålsson, Chef Ekonomisk Förvaltning, SBC

Cecilia Lööf

Cecilia Lööf, Presschef, HSB Göteborg