BostadsrättsMässan Göteborg Höst 2016 - Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Inspirationsscenen 11 november

Harald_Treutiger

11.00 Invigning

Moderator Harald Treutiger intervjuar mässans invigningstalare med representanter från HSB Göteborg, SBC och Riksbyggen.

Annelie Nergård

Annelie Nergård, Marknadsområdeschef, Riksbyggen

Freja Bramsen

Freja Bramsen, Marknadschef, HSB Göteborg

Johan Lundin

Johan Lundin, Konsultchef, SBC


12.00-12.30 Göteborgs utveckling till 2035

Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg Stad.

Björn Siesjö

Lars Hanson

13.00-13.30 Energi Renovering Värmesystem och Tappvattensystem

Lars Hanson, Sverigechef, Bauer Watertechnology. Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoverat och Energi effektiviserat hela rörsystemet för uppvärmning och tappvattensystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader och dessutom förlängs livslängden för hela vattensystemet. Vi berättar hur våra kunder sänker sina kostnader och förebygger dyra rörrenoveringar, gör stora besparingar i tappvattensystem och uppvärmningssystem, vilket är vetenskapligt bevisat med Bauer PipeJet® effekter. Vi erbjuder helt enkelt längre hållbarhet till minsta möjliga miljöpåverkan samt möjliggör och uppnår optimal driftprestanda i vattensystemen.


14.00-14.30 Vilka krav ställs på en BRF gällande SBA och LSO?

Presto hjälper idag BRF:er och andra verksamheter med rådgivning och utförande av brandskydd för att skapa trygghet och säkerställa att regler efterlevs. Välkommen att besöka oss för att lyssna på Christer Stenberg som berättar mer om regelverk och krav. Efter seminariet finns Christer i monter B04:21 för att svara på frågor.

Christer Stenberg

Lennart Strandman

15.00-15.30 Hissens roll i bostadsrättsföreningen

Vilket värde tillför egentligen en hiss? Kan en renovering eller byte av en gammal hiss ge besparingar för vår förening? Hur lång livslängd har en hiss och vad bör man tänka på vad gäller äldre hissar? Detta och mycket mer får du svar på när Lennart Strandman, teknisk chef, KONE, på ett pedagogiskt sätt delar med sig av sin kunskap gällande hissar och relaterade frågor om säkerhet, service och underhåll.


16.00-16.30 Fönstermontage i fokus

Ett traditionellt fönstermontage är det tillräckligt bra för dagens byggnader? Börje Gustavsson från SP kommer redogöra för problem med fönstermontage och möjlighet till lösning. Det traditionella fönstermontaget är en av de orsaker som ger oss problem med enstegstätade fasader. Byggreglerna ställer krav på verifierade lösningar, ett traditionellt utförande i en modern väggkonstruktion hur är det verifierat? Föredraget fördjupar sig i förutsättningar och ger även svar på hur lösningar kan se ut som då även är verifierade.

Börje Gustavsson

Kjell Johansson

17.00-17.30 Cirkulär ekonomi – Annars resurshaveri!

Kjell Johansson har jobbat med hissar i snart 40 år. Sedan 1998 är han majoritetsägare i Hydroware AB, ett företag som utvecklar och säljer komponenter och system för hydraulhissar. År 2013 genomförde man en livscykelanalys (LCA) där man jämför miljöbelastningen från de två vanligaste typerna av hissar. Analysen visar att den största miljöpåverkan på hissar i bostadshus kommer från materialet som används för att producera hissen och inte från den dagliga driften. Jordens resurser är begränsade och om vi fortsätter att konsumera råvaror enligt dagens slit & släng princip så tar dom en dag slut. Cirkulär ekonomi handlar om att forma en hållbar framtid där återanvändning av resurser är ledordet.