BostadsrättsMässan Göteborg Höst 2016 - Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Gratulerar till ditt beslut att ställa ut på en av våra mässor!

Vi erbjuder dig ett perfekt tillfälle att öka din försäljning, men allt hänger på hur bra du förbereder dig. Nedan finner du information och dokument som hjälper dig genomföra din bästa mässa någonsin!

Viktig information för utställare på Svenska Mässan

 • För ett problemfritt deltagande är det viktigt att ditt företag är försäkrat. Svenska Mässan kräver att alla utställare är försäkrade samt har en ansvarsförsäkring. Försäkringsbevis skall vara Svenska Mässan tillhanda senast den 24/10. Om inte dessa uppgifter skickats in i tid kommer en försäkring automatiskt att läggas på utställaren. Kontakta Eva Enoch vid frågor. Vi på Bostadsrättsmässan erbjuder i samarbete med If skadeförsäkringar en förmånlig försäkring för utställare, Läs om försäkringen här! 

My Easyfairs

Ladda upp bilder, produkter, dela nyheter och mycket mer...

Vi har utvecklat vår hemsida och förbättrat den för dig som utställare. I din My Easyfairs-profil kan du;

 • Presentera ditt företag och dina produkter
 • Ladda upp produktnyheter
 • Ladda upp pressmeddelanden
 • Göra din hemsida synlig för alla besökare
 • Besökare kan ta direktkontakt med ditt företag 
 • När du bokat din monter kommer ett mail skickas från ”My Easyfairs” som länkar raka vägen in i systemet och med uppmaningen att bekräfta er e-postadress samt välja lösenord.

E-postadressen är användarnamnet. Har du glömt lösenordet klickar du bara på ”Glömt lösenord” så kommer ett nytt via mail.

My Easyfairs

Inflytt och Utflytt

Entré in- och utflyttning

Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods. Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Ankommande och avgående gods måste föranmälas. För mer information, föranmälan och priser, se: http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

 

 

Inflyttningstider:

Torsdagen 10 November kl. 07.00-20.00
Fredagen 11 November kl.07.00-10.00

Önskas tidigare inflyttning hör av dig till ansvarig på Monterservice & Eventservice. Vänligen se under kontakt. Tjänsten debiteras extra. 

Vänligen notera tidpunkt för när inflyttningen avslutas. Då påbörjas förstädning samt mattläggning i gångarna. Förstädning, i form av dammsugning och dammtorkning, utförs kostnadsfritt i samtliga montrar (dock inte låsta utrymmen). Övrig städning och borttagning av material kan beställas via Monterservice/Eventservice på After Sales. 

Svenska Mässan kan inte garantera att all beställd utrustning finns på plats från första inflyttningsdagen. Arbetet fortlöper under hela inflyttningstiden och eventuella tilläggsbeställningar behandlas i turordning. 

Uflyttningstider:

Lördagen den 12 November kl. 16.00-24.00

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen. 

Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården. 

Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

 

 

Svenska Mässan

Marknadsföring

Vi anstränger oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet; från lokaler, parkeringar, kommunikationer till upplevelser som stimulerar alla sinnen - och som gör intryck som varar länge. Vi har därför tagit fram en serie tjänster som förstärker ditt mässdeltagande och som underlättar för besökaren att komma ihåg din monter, ditt företag och dina erbjudanden. Oavsett produkt, tjänst eller idé. Vi kallar det Expo Xtra och det innefattar:

 • Marknadsföringsytor; t ex exponering på webb
 • Nyhetsbrev
 • Annonser 
 • Skyltar
Expo Xtra

Mingel

Delta i vår mässbilaga!

Crossmedia

Precis som tidigare år ger vi ut en egen bilaga i Göteborgs-Posten inför mässan.
Syftet är att locka fler besökare och att ni som ställer ut ska ha en möjlighet att skapa intresse för era erbjudanden redan innan besökarna kommer till mässan. Eftersom bilagan når ut till Göteborgs-Posten omkring 300 000 läsare når ni också många som inte besöker mässan. I år är det Crossmedia Communications som tillsammans med oss står för produktionen av bilagan. Kontakta gärna David Lornér på Crossmedia redan nu för bokning av en bra plats i tidningen: david.lorner@crossmediagroup.se eller 0700-840055.