BostadsrättsMässan Göteborg Höst 2016 - Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Vilka regler gäller vid andrahandsuthyrning?

I höst arrangeras BostadsrättsMässan både i Malmö och Göteborg och du kommer att stå på Kunskapsscenen och prata kring hur bostadsrättsföreningarna kan hantera de nya reglerna gällande andrahandsuthyrning. Får bostadsrättsägarna göra som de vill nu?

Monika: De nya bestämmelserna innebär inte att det är fritt fram att göra som man vill. De nya bestämmelserna ger visserligen bostadsrättsägarna utökade möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand, såsom exempelvis till närstående, men man måste fortfarande ansöka om tillstånd hos föreningens styrelse.

Hur ska bostadsrättsföreningen hantera dessa nya möjligheter?

Monika: Som styrelse i föreningen är det viktigt att hålla koll på regelverket så att man kan hantera ansökningar ifrån medlemmar på ett likvärdigt sätt.

Finns det några speciella tillfällen då det är extra viktigt att känna till vad som gäller?

Monika: Det senaste fenomenet med internetsajter såsom Airbnb etc där man som bostadsrättshavare har möjlighet att under korta perioder hyra ut sin bostadsrätt är något som blir allt vanligare i storstadsområden. Som förening bör man känna till att man inte behöver man inte acceptera denna typ av ”hotellverksamhet” som ofta kan medföra en hel del olägenheter såsom störningar och slitage av trapphus.

Kommer vi att få se ännu hårdare regeltolkningar i framtiden?

Monika: Tror inte att vi kommer att se hårdare regeltolkningar men däremot fler klargörande på hur regelverket ska tolkas. Utgångspunkten med de generösare bestämmelserna har varit att ge bostadsrättshavare fler möjligheter att hyra ut sin lägenhet än vad som tidigare varit föreskrivet men inte på bekostnad av den gemensamma föreningsnyttan. Det är denna avvägning som även i framtiden kommer att göras. 

Något övrigt du vill tillägga?

Monika: Som förening ska man vara medveten om att man naturligtvis kan anta generösare regler än de som lagen föreskriver. Är det så att man exempelvis vill tillåta Airbnb-uthyrning är det något man bör diskutera i föreningen och anta en gemensam ståndpunkt så att alla medlemmar behandlas lika.

Monika Jukic

Monika Jukic, Chefsjurist på SBC