BostadsrättsMässan Göteborg Höst 2016 - Svenska Mässan, 11 - 12 november 2016

Den största mötesplatsen för bostadsrättsföreningar - allt under samma tak!

Direktkontakt med Sveriges hetaste bostadsmarknad!

Vi vet av erfarenhet från genomförda mässor att styrelser och bostadsrättshavare uppskattar ett eget forum som bara fokuserar på bostadsrätt

En engagerad mötesplats där vi samlat kan hämta information och ny kunskap kring bland annat produkter, tjänster och regelverk med mera. Många bostadsrättsföreningar planerar för stora investeringar. Därför kan mässan i Göteborg bli en oerhört betydelsefull del av din marknadsföring för att nå din målgrupp.

Ingen annanstans kan du under intensiva dagar träffa representanter för olika bostadsrättsföreningar – både boende och styrelser – som vill samla på sig kunskap och information för sitt boende, sin förening och sin fastighet.

Välkomna till möteseffektiva och fullspäckade dagar på Svenska Mässan i Göteborg den 11-12 november 2016!

Inspirationsscenen

Inspirationsscenen

Kreativa Hörnan

Kreativa hörnan

Moderator Harald Treutiger

Harald Treutiger

Kunskapsscenen

Kunskapscenen

Några av fokusområdena på årets mässa

Säkerhet

Utställarkatalog

Energi

Utställarkatalog

Programmet
Utställarkatalog

Vad säger våra besökare om mässan?

”Väldigt mycket samlat på ett och samma ställe! Haft många funderingar innan och fått mycket besvarat på mässan”.

Zeyneb Salih, Styrelseledarmot, Råkostjärnet 1. Besökare BostadsrättsMässan Göteborg 2014.

”En intressant mässa för att komma i kontakt med entreprenörer. Vi besöker främst mässan för att hitta hjälp med putsarbetet på vår fasad samt även ny upphandling av våra lån. Såhär långt har vi träffat flera intressant utställare för våra önskemål”.

Anders Wernersson, Styrelseledarmot Allmänna vägen 15. Besökare BostadsrättsMässan Göteborg 2014.


Vad säger våra utställare om mässan?

Sara, Hemmafrid

"Jättetrevligt att vara med på mässan! Bra med besökare, helt rätt målgrupp för oss. Vi har träffat privatkunder men även knutit kontakter med bostadsföretag. Mässan har varit väldigt givande för oss!"
Sara Grönlund, Regionchef, Hemfrid, utställare Göteborg 2014

"Techem är en leverantör av system och tjänster för individuell mätning och debitering (IMD) vilket de senaste åren har varit av stort intresse för bostadsrättsföreningar, och inte minst nu efter energieffektiviseringsdirektivet från EU. Vi var med på båda 2014 års mässor i Malmö och Göteborg för att det är ett bra tillfälle att profilera sig samt att träffa och prata med bostadsrättsföreningar, vi deltog också 2015 på mässan i Stockholm".
Techem, Oscar Håkansson, Regionchef. BostadsrättsMässan i Malmö och Göteborg 2014

Oscar Håkansson
Daniel Kjellsson

"Denna mässa är bra eftersom den är riktad till det klientel som vi vänder oss till, fastighetsägare som skall äga och förvalta sin egen bostad. De sätter framför allt livslängd och kvalité i fokus vilket stämmer överens med våra produkter. Alla aktiviteter och seminarier som pågår under mässdagarna hjälper till att göra den attraktiv för besökarna".
H Fönster Lysekil, Daniel Kjellson, Försäljningschef. BostadsrättsMässan i Malmö och Göteborg 2014

Vad säger våra medarrangörer om mässan?

”Som medarrangör av BostadrättsMässan är det ett privilegium att få vara med och bygga den främsta mötesplatsen för bostadsrättsföreningar, deras styrelser och leverantörer. Det är en plats där man snabbt kan få information och kunskap om det senaste i branschen. Som utställare ser vi att det är där vi får träffa rätt besökare som dessutom många gånger är redo att fatta beslut om nya investeringar".
Annika Wikström, marknadschef på SBC.

"Bostadsrättsmässan är ett unikt tillfälle för oss att både träffa många representanter från bostadsrättsföreningar och våra kollegor i branschen under två fullspäckade och händelserika dagar. Det är både lärorikt, inspirerande och bra för kundrelationerna". 

Helena Elfwing, marknadsansvarig på Riksbyggen 

"Vi på HSB Göteborg brukar säga att Bostadsrättsmässan är en av årets höjdpunkter för alla i branschen. Och det stämmer verkligen! Här får alla som på ena eller andra sättet är engagerade i en bostadsrättsförening chansen att träffa relevanta utställare, få fördjupad kunskap i aktuella frågor och möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter. Som utställare har vi ett gyllene tillfälle att träffa både befintliga och nya kunder". 

Carolina Andersson, Kommunikationsstrateg på HSB Göteborg

Carolina_HSB-Göteborg