easyfairs

Samfällighetsscenen

Samfällighetsscenen

samfällighet

I år öppnar vi även upp för samfälligheter, som för många förknippas med radhusområden och fristående grupphus. Dessa har ofta gemensamma behov på liknande sätt som en bostadsrättsförening. På samfällighetsscenen lär du dig allt som berör en samfällighet samt dess gemensamma områden.

 

 

Programmet för samfällighetsscenen finner du nedan. Programmet gäller både fredag 17 november och lördag 18 november. 

10.30-11.00

Eric

Vad är en samfällighetsförening och vilka problem kan man stöta på?

 • Vad är en gemensamhetsanläggning och hur förvaltas den?
 • Vad är anläggningsbeslutet och vilken betydelse har det för förvaltningen?
 • Vilken är styrelsen och stämmans roll i en samfällighetsförening?
 • Hur går uttaxeringen av medel för förvaltningen till?

Eric Bodin, Förbundsjurist, Villaägarnas Riskförbund

11.30-12.00

Eric

Villaägarnas rådgivning om samfälligheter –  vanliga frågor och svar.

 • Röstningsregler på stämman
 • Laddning av elbilar
 • Privatisering av samfällighetens mark
 • Olika frågor kring uttaxering och debiteringsländen

Eric Bodin, Förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

12.30-13.00

staffan

Serviceavtal för samfällighetsföreningar

 • Detta ingår i serviceavtalet
 • Försäkringar som ingår
 • Kostnaden för ett serviceavtal 

Staffan Peterson, Senior konsult, Villaägarnas samfällighetsservice

13.30-14.00

Stefan

Säkra lekplatser, HAGS Aneby AB

 • Hur skapar man en säker lekplats?
 • Vems är ansvaret om olyckan är framme?

Stefan Eriksson, Försäljningschef HAGS Aneby AB, Stockholm

Samfällighetsscenen arrangeras i samarbete vår medarrangör inom samfälligheter

Villa