easyfairs

Kunskapsscenen

kunskapPå Kunskapsscenen får du som besökare ta del av ett gediget scenprogram som fördjupar dina kunskaper inom ämnen såsom digitalisering, förvaltning, juridik, energi och mycket mer. Lyssna på föreläsare från RiksbyggenSBC och HSB samt vår energipartner Fortum Värme. Årets konferencier är Sofia Lilja, anlitad coach, föreläsare, utbildare och inspiratör men kanske mest känd som coach från TV4-succén Idol. 

17 november

10.00

Invigning


11.00-11.30

Vad kommer den ökade digitaliseringen innebära för er bostadsrättsförening? 

 • Trendspaning - hur kommer den nya moderna BRFen se ut?
 • Hur kan ett digitalt hus underlätta för dig som boende?
 • Övervakning av myndighetskrav genom digitala postlådor och påminnelser
 • Hur hjälper digitaliseringen att minska kostnaderna för din bostadsrättsförening?
Antti

Antti Ahonen,
Årets förvaltare,
HSB Stockholm

Göran

Göran Danling,
Affärs- och verksamhetsutvecklare,
Riksbyggen

andreas

Andreas Lahham,
Chef Teknisk Förvaltning,
SBC


12.00-12.30

Vilka krav och skyldigheter har du som styrelsemedlem? 

 • Vad måste du känna till?
 • Vems är ansvaret?

gabriella

Gabriella Eriksson,
Chefjurist,
HSB Stockholm

Sofia

Sofia Berg Horner,
Jurist,
Riksbyggen

monika

Monika Jukic,
Ansvarig Juridik,
SBC


12.30

fortum

Utdelning av Bostadsrättsmässans Energipris.
I samarbete med vår energipartner Fortum Värme samägt med Stockholm stad.

ulrika

Ulrika Horn, 
Marknadsansvarig,
SBC

karin

Karin Blomqvist,
Projektledare,
Bostadsrättsmässan

Göran

Göran Danling,
Affärs- och verksamhetsutvecklare,
Riksbyggen

Ida

Ida Alm-Pellbäck,
Marknadschef,
HSB Stockholm

niklas

Niclas Åkerlund,
Marknadsdirektör,
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Karin

Karin Rutström,
Redaktör,
Bo Bättre


13.00-13.30

Hur skapar styrelsen ett tryggt boende? 

 • Vad kan styrelsen göra för att öka säkerheten i och kring bostadsrättsföreningen?
 • Vilka krav finns på brandskydd inom föreningen?
 • Lekplatser, olyckor på gård, sandning utomhus
 • Vad bör styrelsen tänka på? 
Anders

Anders Svensson,
VD,
HSB Stockholm

JOhan

Johan Barvemo, 
Brandskyddsansvarig,
Riksbyggen

andreas

Andreas Lahham,
Chef Teknisk Förvaltning,
SBC


14.00-14.30

Hur kan styrelsen påverka föreningens ekonomi? 

 • Hur undviker vi oförutsedda kostnader?
 • Underhållsplaner
 • Räntor
JOhan

 Johan Phalén, 
Ekonom,
HSB Stockholm

Oskar

Oskar Uhrbom,
Gruppchef Ekonomisk Förvaltning,
Riksbyggen

markus

Markus Pålsson,
Chef Ekonomisk Förvaltning,
SBC


15.00-15.30

Ta kontroll över föreningens energikostnader! 

 • Vad kan föreningen göra för att minimera energikostnaderna?
 • Tre case berättar om utmaningar och lärdomar

Göran

Göran Danling,
Affärs- och verksamhetsutvecklare,
Riksbyggen

david

David Jost,
Gruppchef Projektledning och ombyggnation,
SBC 

hsb


Representant från HSB Stockholm

fortum

 

Representant från Fortum


16.00-16.30

Konflikthantering inom föreningen

 • Är det styrelsens ansvar att hantera konflikter mellan grannar?
 • Vad gäller juridiskt?
 •       Hur hanterar man konflikter som styrelsemedlem?

Pia

Pia Bruns,
Verksamhetschef Boendesociala gruppen,
HSB Stockholm

Sofia

Sofia Berg Horner,
Jurist,
Riksbyggen

Monika

Monika Jukic,
Ansvarig Juridik,
SBC


18 november

11.00-11.30

Skapa en attraktiv fastighet och öka värdet på din bostadsrätt! 

 • Vilka delar spelar in när det gäller bostadsrättens värde?
 • Vad är högst efterfrågat idag hos potentiella köpare?
 • Hur mycket spelar homestyling av bostaden in?
 • Hur kan den enskilda bostadsrättens värde höjas genom investeringar och förbättringar i hela fastigheten?
joachim

Anders Joachimsson,
Chef Fastighetsutveckling,
HSB Stockholm

Oskar

Oskar Uhrbom,
Gruppchef Ekonomisk Förvaltning,
Riksbyggen

peter

Peter Björk,
Marknad- och Försäljningschef,
SBC 

markus

Markus Pålsson,
Chef Ekonomisk Förvaltning,
SBC


12.00-12.30

Vad har bostadsrättsägare för juridiska skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen i samband med byggnation i sin lägenhet?

 • Vilka lagkrav och förändringar är på gång för bostadsrättsföreningar och hur kommer det påverka styrelsen och medlemmarna?
 • Får jag flytta mitt kök till badrummet?  Hur påverkar detta föreningen?
 • Vad får bostadsrättsägare göra?
 • Vems är ansvaret om en nyinstallerad tvättmaskin börjar läcka?
 • Får den boende riva en bärande vägg utan att fråga styrelsen?
 • Vilka stadgar kan en styrelse förhålla sig till?
 • Vilka regler och renoveringskrav gäller vid äldre badrum? Vems är ansvaret om något händer? Vad innebär detta för föreningen. 

 

klas

Klas Säve-Söderberg,
Föreningsjurist,
HSB Riksförbund

marianne

Marianne Johansson,
Föreningssamordnare,
Riksbyggen

Sofia

Sofia Berg Horner,
Jurist,
Riksbyggen

Monika

Monika Jukic,
Ansvarig Juridik,
SBC


13.00-13.30

Hjälp - vi är en helt ny förening i ett helt nyproducerat hus! 

 • Hur gör man för att komma igång med styrelsearbetet?
 • Vad är viktigt att tänka på?

thomas

Thomas Karlsson,
Chef VD-stab, 
HSB Stockholm

markus

Markus Pålsson,
Chef Ekonomisk Förvaltning,
SBC


14.00-15.00

Ett liv i storstaden – kan jag, kan du, kan vem som helst!

 • Om entreprenörskapet och livet i stort
 • Förvandlar aska till eld och inspirerar hur du gör detsamma
 • Att leva i storstaden och dagens boendesituation
 • Per bjuder på värdefulla nycklar, lärdomar, insikter och metoder
Per Holknekt

Per Holknekt, 
Entreprenör och Årets inspiratör 


15.30-16.00

Hur får man boende i en bostadsrätt mer engagerade? 

 • Hur kommunicerar du med de boende?
 • Hur lockar man nya yngre styrelsemedlemmar?

Stefan

Stefan Falkenstad,
Verksamhetschef Brf-medlem,
HSB Stockholm

helena

Helena Gustavsson,
Affärs- och process optimeringsansvarig,
SBC 


Kunskapsscenen anordnas i samarbete med våra medarrangörer

SBC
HSB
Riksbyggen