Profil odwiedzających

Odwiedzającymi targi WATER&HEAT 2012 będą osoby zajmujące się energią cieplną oraz odpowiadające za zakup sprzętów i urządzeń w zakładach przemysłowych:

 • Kadra inżynierska ds. zarządzania operacyjnego i strategicznego
 • Dyrektorzy techniczni
 • Project menadżerowie
 • Specjaliści ds. mechanicznych
 • Główni inżynierowie
 • Inżynierowie i menadżerowie firm przemysłowych
 • Menadżerowie i specjaliści ds. utrzymania ruchu
 • Inżynierowie produkcji
 • Mistrzowie obiektowi
 • Głowni energetycy
 • Kadra odpowiedzialna za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń
 • Specjaliści ds. procesów technologicznych i technicznych
 • Urzędnicy miejscy i gminni
 • Zarządy nieruchomości
 • Studenci uczelni technicznych

Szukaj Produktu

Patroni merytoryczni

Wyszukaj targi