easyfairs

VIL

VIL

1.080

2600 Berchem
Belgie
www.vil.be

Het VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Als ledenorganisatie brengt het VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.

Productnieuws

 • Logistiek van verontreinigde vaten kan veel beter

  De inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) vormt voor veel bedrijven een probleem. Vaten waar o.a. chemicaliën, verven, detergenten en oliën in bewaard zijn, kunnen verschillen qua types en materialen. De meeste bedrijven organiseren zelf deze erg tijdrovende en dure inzameling. Met het project Polluted Packaging Logistics gaat het VIL samen met 12 bedrijven op zoek naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen, en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.

  http://vil.be/2017/persbericht-logistiek-van-veron...

 • Omnichannel: hoe klantbeleving centraal zetten en er zelf nog iets aan verdienen?

  Steeds meer bedrijven kiezen voor een combinatie van een fysieke winkel en online shoppen. De stap naar deze omnichannel strategie biedt klanten een hogere service en leidt tot hogere omzet. Maar de logistieke kost die hieraan vasthangt wordt meestal nog onderschat. Het VIL start op 23 juni, samen met tien bedrijven, het project Omni Tactics om deze kosten in kaart te brengen zodat bedrijven die kiezen voor omnichannel hier ook winst op kunnen maken.

  http://vil.be/2017/persbericht-omnichannel-hoe-kla...

 • Inzameling klein elektro door koeriers omslachtig en duur

  E-shoppers hebben het recht om bij de levering van een klein elektrisch toestel een gelijkaardig oud of afgedankt toestel mee te geven aan de koerier. Maar dit consumentenrecht wordt vaak dood gezwegen omdat de logistieke uitdaging groot is en neigt naar duur maatwerk. Dat blijkt uit de resultaten van het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) dat het VIL op 20 juni voorstelde. Sectoroverleg is noodzakelijk om pragmatische oplossingen te vinden.

  http://vil.be/2017/persbericht-inzameling-klein-el...

 • VIL ondertekent clusterpact

  Op vrijdag 9 juni ondertekenden speerpuntclusters VIL (duurzame logistiek), Catalisti (duurzame chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen) hun clusterpact samen met minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Deze clusterpacten leggen het engagement vast van de clusterorganisatie, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid.

  http://vil.be/2017/24017/#.WV4_W4jyiUk