Svenska Ledargruppen AB

Stand E09

Contact details

402 23 Göteborg
Sweden
www.ledargruppen.se

Loading...

Helps organizations to develop and function in a safe environment. Coaching, education and exercise
Emergencynumber in case of crisis

Products

Krisjouren

Kärnan i vår verksamhet, ett abonnemang som säkerställer att organisationer lever upp till gällande lagstiftning. Ger tillgång till professionellt psykosocialt stöd och webbaserade handlingsplaner året runt, dygnet runt.

www.krisjouren.nu

Konsultstöd

Våra konsulter har minst tio års egen erfarenhet som ledare med god förståelse för organisationers problemställning. Till exempel kan vi erbjuda coachning och rådgivning och utredningar samt projektledning för hela organisationen. Vi kan även ”kliva in” som operaiv chef under en definierad tid.

www.ledargruppen.se

Säkerhetsjouren

Ger operativ krisledning på plats, dygnet runt. Våra erfarna ledare är vana att agera i kaotiska situationer. Vi kan stödja och agera utifrån din organisations egna handlingsplaner, och i ditt namn om du önskar. Abonnemangstjänst.

www.ledargruppen.se

Utbildning

Vi har ett omfattande kursutbud som hjälper organisationer att skapa en långsiktig utveckling. Vi skräddarsyr utbildningar som basseras på förutsättningarna för varje enskild individ och organisationsdel.

www.ledargruppen.se

Press releases

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com

 • visit
  • exhibit
  • Previous edition(s)
   Featured exhibitors
   Keep me updated

   Search products

   Search shows