Viessmann Värmeteknik AB

Viessmann Värmeteknik AB

Stand G28

Contact details

163 53 SPÅNGA
Sverige

Loading...

Products

Fastighetsvärmepump Vitocal 300-G

Med Vitocal 300-G får man en värmepump som är speciellt anpassad för både en- och flerfamiljshus. Den använder solenergin som finns lagrad i marken/berget utanför huset och som kan anpassas efter husets värmebehov. I enstegsutförande finns den i effektområdet från 21,2 till 42,8 kW (Brine/Vatten-Värmepump ) och som Vatten/Vatten-Värmepump från 28,1 till 58,9 kW.

I flerfamiljshus och fastigheter där effektbehovet är större är lösningen att använda två Vitocal 300-G i en tvåstegslösning som master/slav. Det ger en avgiven effekt på mellan 42,4 till 85,6 kW (brine/vatten) eller 56,2 till 117,8 kW (vatten/vatten). Skulle det inte räcka finns det en kaskadfunktion i regleringen som gör att man sammankoppla upp till 8 enheter i samma anläggning med en total effekt på upp till hela 471,2 kW.

Kraftfull och pålitlig

Hjärtat i Vitocal 300-G är den kraftfulla Compliant Scroll-kompressorn som ger en hög tillförlitlighet och driftsäkerhet. I kombination med den elektroniska expansionsventilen (EEV) och väl dimensionerade förångare så ger Vitocal 300-G en hög verkningsgrad (COP) på hela 4,8 EN 14511 (0 / 35 °C ).

Hög prestanda och tyst drift är ingen motsägelse

Det bevisar den nya Vitocal 300-G på ett övertygande sätt. Genom en väl genomtänkt konstruktion och med det s.k. 3-D ljudkonceptet så har vi lyckats reducera ljudnivåer och vibrationer till en mycket låg nivå för värmepumpar i dessa höga effektklasser.

RCD-System: Säkerställer oprimal drift av värmepumpen

RCD står för Refrigerant Cycle Diagnostic System och är ett system som kontinuerligt övervakar och diagnostiserar kylkretsen i värmepumpen. Detta tillsammans med den elektroniska expansionsventilen (EEV) gör att värmepumpen arbetar optimalt för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad. Värmepumpens prestanda lagras i regleringen som har inbyggd energimängdsmätning. (SPF).

Perfekt vid stora behov

Speciellt vid stora värmebehov är Vitocal 300-G det självklara valet. Man kan koppla ihop flera separata värmepumpar över fram och returledningen. Detta ger i sin tur inte bara en förhöjd effekt, utan ökar även hela anläggningens driftsäkerhet. Moduluppbyggnaden med flera kompressorer medför även en höjd effektivitet i dellastområdena samtidigt som de gemensamt kan producera värme och varmvatten.

Moduluppbyggnad för högre värmebehov

De olika effektstorlekarna och master – slavkonceptet ger en mängd olika kombinationer som möjliggör anpassning efter varje fastighets individuella energibehov för att uppnå bästa möjliga ekonomiska drift.

Fördelar Vitocal 300-G:

Brine / vatten-värmepump
Enstegsutförande: 21,2 till 42,8 kW, tvåstegsutförande: 42,4 till 85,6 kW, maximalt 342,4 kW
Vatten / vatten värmepump
Enstegsutförande: 28,1 till 58,9 kW, tvåstegsutförande: 56,2 till 117,8 kW, maximalt 471,2 kW
Prestanda: COP-värde enligt EN 14511 till 4,8 (Brine 0 °C/Vatten 35 °C) (COP = Coefficient of Performance)
Framledningstemperatur till 60 °C
Monovalent drift av värme och varmvatten
Hög effektivitet under hela året och därmed låga driftskostnader på grund av det innovativa RCD-systemet (Refrigerant Cycle Diagnostic System) för elektroniska biflow expansionsventilen (EEV)
Ljud och vibrationsdämpande 3-D design, som ger ljud ≤ 44 dB(A)
Med integrerad energibalansering
Menystyrd Värmepumpsregeling Vitotronic 200 (Typ WO1A) för utomhustemperaturstyrd drift
Enklare hantering och placering genom mindre och lättare moduler

http://www.viessmann.se/sv/products/Heat_pumps/Vit...

Press releases

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com

Search products

Search shows