FAST2 AB

Stand F14

Contact details

114 23 STOCKHOLM
Sverige

Loading...

Products

FAST2 Fastighetssystem

Ett av de ledande affärssystem för fastighetsbolag som förvaltar bostäder. Systemet är känt för sin användarvänlighet och för att alla processer hänger ihop vilket minimerar manuellt arbete.
FAST2-systemet är plattformsoberoende och föregångare inom "open source".

www.fast2.se

Press releases

Product news

  • Framtidenkoncernen i Göteborg valde FAST2

    Företaget FAST2 vann upphandlingen av ett nytt fastighetssystem som ska användas av Framtidenkoncernens bostadsbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hjällbobostaden och Gårdstensbostäder.
    -Vi känner oss väldigt nöjda med valet av nytt fastighetssystem, säger Martin Sövig, projektledare för den koncerngemensamma upphandlingen. Nu får vi ett system som motsvarar våra krav på funktionalitet, är användarvänligt och har ett modernt gränssnitt. Upphandlingen har förberetts under nästan två år. Medarbetare från alla bolag har bidragit med att definiera vilka krav på systemet som måste ställas inom uthyrning, hyresadministration samt teknisk fakta och status på fastigheter. Inkomna anbud har utvärderats genom användartester i koncernens it-miljö. Byte av fastighetssystem kommer att ske successivt i bolagen, med start hos Familjebostäder år 2009 för att vara klart hos övriga bolag under 2010.

  • Huge Fastigheter valde FAST2

    I december månad 2010 gick det kommunala fastighetsbolaget i Huddinge, Huge Fastigheter, i drift med FAST2-systemet. Projektet har pågått unde ca 6 månader och driftstarten har varit mycket lyckad. Vi hälsar Huge Fastigheter välkomna in i FAST2-familjen.

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com

Search products

Search shows