Aura Light AB

Stand F08

Contact details

171 54 SOLNA
Sweden
www.auralight.se

Loading...

Vi tillverkar ljuskällor och belysningslösningar med minst tre
gånger så lång livslängd jämfört med standardljuskällor.

Besparingarna för våra kunder är påtagliga - oavsett om vi talar
ekonomi, säkerhet eller ljuskvalitet. Att detta är en fördel för
miljön är tydligt; 67 % färre produkter behöver produceras och
transporteras i onödan.

Content is provided by exhibitors. If you consider any content inappropriate or misleading, please contact info@easyfairs.com

Media & Partners

Search products

Search shows