Exhibitor catalogue

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sweden
17 - 18/10/2018

Our Exhibitors

SEK Svensk Elstandard

Products

Product news

 • CENELEC och ENISA i nytt europeiskt samarbete för att skydda smarta elnät mot dataintrång.

 • Nya SEK Handbok 439 - Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar ute!

 • Nya Högspänningshandboken ute!

  Nya Högspänningshandboken ute!

  Den nya utgåvan av Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, med de nya standarderna finns ute nu.

  Bland nyheterna märks en tabell med de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra nyheter är nya luftavstånd och riktvärden för avstånd runt transformatorer utomhus och en förenkling av reglerna för utrymningsvägar.

  Högspänningshandboken vänder sig till dem som beställer, projekterar och utför högspänningsanläggningar, inklusive ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar. Kraftledningar omfattas inte.

  SEK Handbok 438 köper du enklast direkt från SEK Svensk Elstandard, shop.elstandard.se